Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen apr 18 2024, 7:00 AM CET

Tele2 delårsrapport för det första kvartalet 2024

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för det första kvartalet 2024.

Nyckelhändelser

 • Tjänsteintäkter från slutkund om 5,3 miljarder kronor ökade med 4% jämfört med Q1 2023 på organisk basis tack vare stark utveckling inom alla verksamhetsområden.
 • Nettoomsättningen om 7,2 miljarder kronor ökade med 2% jämfört med Q1 2023.
 • Underliggande EBITDAaL om 2,6 miljarder kronor ökade med 2% jämfört med Q1 2023 på organisk basis, då tillväxten i tjänsteintäkter från slutkund översteg kostnadsinflationen.
 • Resultat efter finansiella poster (EBT) om 1,0 (1,1) miljarder kronor i Q1 2024.
 • Periodens resultat för den totala verksamheten uppgick till 0,8 (0,8) miljarder kronor, motsvarande ett resultat per aktie på 1,20 (1,23) kronor.
 • Fritt kassaflöde till eget kapital om 1,3 (1,1) miljarder kronor. Under de senaste tolv månaderna har 4,9 miljarder kronor genererats, motsvarande ungefär 7,10 kronor per aktie.
 • Guidning för 2024 och finansiell utsikt på medellång sikt upprepas.
 • Kinnevik har avtalat om att sälja sitt aktieinnehav i Tele2 till Freya Investissement, gemensamt kontrollerat av iliad och dess ordförande och grundare Xaviel Niel genom NJJ Holding. Vid transaktionens slutförande kommer Freya att bli den nya största aktieägaren i Tele2.
 • Tele2 är ett av färre än 2% av de utvärderade företagen globalt som uppnår CDP:s högsta ”A-lista” för sitt klimatarbete.
 • Tele2 är med på Equileaps globala topp 100-lista för företags jämställdhetsarbete.

  Kommentar från Kjell Johnsen, VD och koncernchef på Tele2
  ”Jag är glad att kunna säga att vi har fått en bra start på 2024. Efter att ha byggt upp momentum i vår svenska verksamhet under 2023 ser vi nu fortsatt tillväxt samtidigt som vi bibehåller ett högt tempo i vår 5G-utrullning och digitala transformation. Utvecklingen i Baltikum är också god, främst drivet av en stark utveckling i Litauen. Tele2s modell med unik kapitaleffektivitet fortsätter att generera starka kassaflöden och låg skuldsättningsgrad, även när vi genomför betydande uppgraderingar av vår tekniska kapacitet.”

”När vi nu går in i Q2 är vi försiktigt optimistiska om att konsumentsentimentet i våra verksamheter gradvis kommer att förbättras i takt med att vi ser minskad inflation och lägre räntor på våra marknader. Dessa förbättringar bör stödja ekonomin som helhet samt vår verksamhet under de kommande Kvartalen.”

 

Webbsändning och telefonkonferens
En webbsändning och telefonkonferens med presentation kommer att hållas torsdagen den 18 april 2024, klockan 10:00 CEST (09:00 BST, 04:00 EDT). Presentationen kommer att hållas på engelska och som längst pågå i 1 timme och 20 minuter. 

 

Registrering för webbsändningen och en separat registrering till telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på www.tele2.com.

 

För telefonkonferensen, observera att uppringningsnummer och unik PIN-kod (eller en "call-me" funktion) kommer att tillhandahållas när du registrerar dig på www.tele2.com. För att vara säker på att du är ansluten i tid till telefonkonferensen, vänligen registrera dig senast några minuter i förväg.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Hallstan, Head of PR, Phone: +46 761 15 38 30

Stefan Billing, Head of Investor Relations, Tel: +46 701 66 33 10


  

Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 april 2024 kl. 07:00 CET.

 

Tele2 är ett ledande telekombolag med syfte att möjliggöra ett samhälle med obegränsade möjligheter. Genom våra nätverk och tjänster — som sträcker sig från bredband, datanät, mobil- och fast telefoni till TV, streaming och globala IoT-tjänster — är vi djupt sammankopplade med alla delar av dagens digitala livsstil. Genom att göra vår infrastruktur mer kraftfull, säker och hållbar möjliggör vi samma slags utveckling av samhället. Tele2 grundades 1993 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2023 omsatte bolaget 29 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 10 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.