Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen okt 18 2023, 7:00 AM CET

Tele2 delårsrapport för det tredje kvartalet 2023

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för det tredje kvartalet 2023.

Nyckelhändelser

  • Tjänsteintäkter från slutkund om 5,4 miljarder kronor ökade med 3% jämfört med Q3 2022 på organisk basis tack vare stark utveckling i Baltikum och den svenska företagsverksamheten. Nettoomsättningen om 7,3 miljarder kronor var oförändrad jämfört med Q3 2022 på organisk basis.
  • Underliggande EBITDAaL om 2,8 miljarder kronor ökade med 3% jämfört med Q3 2022 på organisk basis till följd av högre tjänsteintäkter från slutkund och kostnadsbesparingar relaterade till transformationsprogrammet. Ökningen tyngdes delvis ned av inflationstryck.
  • Resultat efter finansiella poster (EBT) om 1,3 (1.2) miljarder kronor i Q3 2023.
  • Periodens resultat för den totala verksamheten uppgick till 1,1 (1,0) miljarder kronor, motsvarande ett resultat per aktie på 1,54 (1,44) kronor.
  • Fritt kassaflöde till eget kapital om 1,9 (1,3) miljarder kronor. Under de senaste tolv månaderna har 4,6 miljarder kronor genererats, motsvarande ungefär 6,70 kronor per aktie.
  • Viktigt spektrum förvärvat i Sverige genom det samägda nätbolaget Net4Mobility. Tele2’s andel av köpeskillingen uppgår till 0,7 miljarder kronor.
  • Den finansiella guidningen för helåret 2023 och ambitionen på medellång sikt upprepas.

 

Kommentar från Kjell Johnsen, VD och koncernchef på Tele2
”När vi gick in i Q3 fortsatte Tele2 att fokusera på tillväxt och jag är glad att kunna rapportera ännu ett bra kvartal för vår verksamhet. Med en tillväxt om 3% levererar vi tillväxt i tjänsteintäkterna för tionde kvartalet i rad. I takt med att vi gradvis lämnar tidigare tekniska begränsningar bakom oss ser vi en positiv utveckling av kundlojalitet och lägre kundbortfall för Tele2s varumärke i Sverige.”

 

”I september riktades mycket uppmärksamhet mot de viktiga spektrumauktionerna i Sverige. Tele2 säkrade viktiga spektrum i alla erbjudna band, och jag är särskilt glad över att se att Tele2s kapitaleffektivitet gör det möjligt för oss att pro forma absorbera spektrumkostnaden som kommer att betalas i två omgångar i oktober 2023 och Q4 2025, samtidigt som vi behåller en låg finansiell skuldsättning.”

 

 Webbsändning och telefonkonferens
En webbsändning och telefonkonferens med presentation kommer att hållas onsdagen den 18 oktober, klockan 10:00 CET (09:00 GMT, 04:00 EST). Presentationen kommer att hållas på engelska.

 

Registrering för webbsändningen och en separat registrering till telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på www.tele2.com.

 

För telefonkonferensen, observera att uppringningsnummer och unik PIN-kod (eller en "call-me" funktion) kommer att tillhandahållas när du registrerar dig på www.tele2.com. För att vara säker på att du är ansluten i tid till telefonkonferensen, vänligen registrera dig senast några minuter i förväg.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Hallstan, Head of PR, Phone: +46 761 15 38 30

Stefan Billing, Head of Investor Relations, Tel: +46 701 66 33 10


 Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2023 kl. 07:00 CET.