Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen okt 25 2005, 6:00 AM CET

TELE2: DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2005

Stockholm – tisdagen den 25 oktober 2005 – Tele2 AB (“Tele2”, “Koncernen”) (Stockholmsbörsen: TEL2A och TEL2B), Europas ledande alternativa telekomoperatör, redovisade i dag resultatet för det tredje kvartalet som slutade den 30 september 2005.

■ EBITDA för tredje kvartalet ökade med 13% till 1 873 (1 661) Mkr■ EBITDA-marginalen för mobiltelefoni i Sverige uppgick till över 48% under det tredje kvartalet■ Nettoomsättningen för de första nio månaderna ökade med 13% till 36 003 (31 803) Mkr■ Resultatet efter skatt för de första nio månaderna uppgick till 2 087 (2 238) Mkr■ Vinsten per aktie för de första nio månaderna uppgick till 4,71 (5,05) kronorLars-Johan Jarnheimer, verkställande direktöroch koncernchef för Tele2:”Tele2 presterade ett starkt resultat under kvartalet. Omsättningen ökade med 14% jämfört med samma period förra året och vårt EBITDA ökade med 13% till 1,9 miljarder kronor, vilket är det högsta vi någonsin rapporterat i ett kvartal. Samtidigt under kvartalet slutförde vi förvärvet av Comunitel och gick vidare med budet på Versatel.Vår prestation i Norden var tillfredsställande. Fastnätsverksamheten visade en god utveckling och mobilverksamheten i Sverige uppnådde ett gott resultat, med en EBITDA-marginal på över 48%.Centraleuropa fortsatte sina framgångar med ytterligare ett starkt kvartalsresultat. ADSL lanseras nu i Tyskland, som det tolfte landet på vår ADSL-karta. Totalt har bolaget nu 750 000 ADSL-kunder.I marknadsområdet Baltikum & Ryssland fortsätter medvinden, och vi kan åter rapportera ett rekordstort kundintag i kombination med stark tillväxt i omsättning och EBITDA. I augusti lanserade vi våra första mobiltjänster i Kroatien, medan vår kommersiella lansering ägde rum i oktober.Under kvartalet har vi, som tidigare aviserats, accelererat våra marknadsinvesteringar inom ADSL och MVNO, främst i Frankrike. Merparten av de aviserade marknadsinvesteringarna kommer emellertid göras under det fjärde kvartalet. Vi är missnöjda med kundomsättningen i Sydeuropa, i synnerhet i Italien och Frankrike, men vår erfarenhet är att korsförsäljning via ADSL i Italien och mobilt och ADSL i Frankrike kommer att adressera problemet i och med en breddad produktportfölj och intensivare marknadsföring.Vi har även sett över våra verksamheter på vissa marknader där det regulatoriska klimatet varit särskilt ogynnsamt. Inom ramen för dessa åtgärder har vi meddelat att vi avslutar våra investeringar i Finland, och även i vår fasttelefoniverksamhet i Baltikum.Vi ser fram emot de möjligheter vi står inför. Vi kommer att fortsätta förbättra vårt produktutbud och dra nytta av de förvärv vi nyligen gjort.”Kontaktpersoner: Lars-Johan Jarnheimer, Telefon: + 46 (0)8 5626 4000 Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB Håkan Zadler, Telefon: + 46 (0)8 5626 4000 Finansdirektör, Tele2 AB Dwayne Taylor, Telefon: + 44 (0)20 7321 5038 Lena Krauss, Telefon: + 46 (0)8 5620 0045 Investerarfrågor Besök gärna vår hemsida: www.tele2.com

Downloads