Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen maj 03 2006, 6:00 AM CET

TELE2: FINANSIELL RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2006

Stockholm - onsdagen den 3 maj 2006 - Tele2 AB ("Tele2") (Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B), Europas ledande alternativa telekomoperatör, redovisade i dag resultatet för första kvartalet 2006.
Tele2 ökade omsättningen med 16% till 13,5 miljarder kronor under första kvartalet 2006 och den ryska mobilverksamheten nådde positivt EBITDA.
- Tele2s nettoomsättningen för första kvartalet 2006 ökade med 16% till 13 453 (11 579) Mkr
- Omsättningen i Ryssland växte med 167% till 448 (168) Mkr i första kvartalet och verksamheten nådde positivt EBITDA för första gången
- EBITDA för första kvartalet uppgick till 1 375 (1 414) Mkr
- Periodens resultat uppgick till 230 (483) Mkr
- Vinsten per aktie för kvartalet uppgick till 0,59 (1,09) kronor
- Antalet bredbandskunder ökade med 147 000 till 1,3 miljoner och bredbandsomsättningen ökade med 135% till 1,3 miljarder kronor i första kvartalet
- Tele2 har beslutat att sälja sin verksamhet i Tjeckien då de regulatoriska förutsättningarna inte förbättrats
 
 
Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef för Tele2:
 
"För Tele2 är 2006 ett år av förändring. Den balans vi har hållit mellan tillväxt, lönsamhet och kassaflöde har tillfälligt flyttats för att ta vara på våra möjligheter inom bredband och mobiltelefoni för att positionera verksamheten för framtiden.
 
Under första kvartalet 2006 fortsatte Tele2 att göra betydande framsteg inom viktiga områden, nämligen den pågående integreringen av Versatel och Comunitel, accelerering av bredbandssatsningen och upprätthållande av den starka tillväxten inom vår mobilverksamhet, i synnerhet i Ryssland och Frankrike.

Nettoomsättningen under kvartalet ökade med 16% till 13,5 miljarder kronor. Denna omsättningsökning, som till största delen beror på att vi ökat trycket inom bredband och mobiltelefoni, har inneburit en betydande ökning av marknadsföring och CAPEX jämfört med motsvarande period förra året. Följaktligen har detta påverkat kassaflödet och även EBITDA, som vid 1,4 miljarder kronor är 3% lägre jämfört med första kvartalet 2005.

Vår bredbandssatsning kom inte igång förrän under senare delen av det första kvartalet och accelererar nu. Vi värvade ändå imponerande 147 000 bredbandskunder under kvartalet, vilket visar värdet på Tele2s varumärke. Dessutom har kostnader tagits för ytterligare 40 000 bredbandskunder i Belgien och Holland, vilka inte var aktiverade vid utgången av första kvartalet. Vi har också förbättrat hela vår systemintegreringsprocess för bredband i vårt täckningsområde. I Frankrike är vi nära en lösning på vårt bredbandsproblem vad gäller ULL och hoppas på en första lansering under det andra kvartalet. I Tyskland planerar vi att under kvartalet lansera ett liknande bredbandsarrangemang som det i Frankrike förra året. I Italien och Belgien går bredbandsverksamheten starkt.

Ryssland visade ånyo ordentlig tillväxt då intäkterna ökade med 167% från kvartal till kvartal och man har producerat ett positivt EBITDA-resultat för första gången.

Svensk mobiltelefoni uppnådde goda resultat med en EBITDA-marginal på 44%, men det finns tecken på att marginalen kan sjunka långsamt under resten av året. Det nordiska marknadsområdet som helhet förblir stabil, med både intäkter och EBITDA som stiger jämfört med första kvartalet 2005.

Centraleuropa, där EBITDA ökat med 147% jämfört med första kvartalet 2005 förblir en högpresterare, eftersom synergierna från sammanslagningen med UTA blev synliga och Tyskland fortsatte att producera goda resultat. I Tjeckien har vi inväntat bättre regulatoriska förutsättningar. Det har nu skett förändringar men tyvärr till det sämre, varför vi har beslutat oss för att avyttra vår verksamhet där. I Polen har vi en del problem trots att marknaden för lokalsamtal nu är avreglerad, eftersom inkumbenten bryter mot ett antal
telekomlagar inom EU.

I Sydeuropa säkrade vi ett nationellt roamingavtal i Schweiz detta kvartal, vilket banar väg för oss att utveckla vår mobilverksamhet där, samtidigt som vår franska MVNO gör goda framsteg.

Jag är fortsatt trygg inför det kommande året och jag vet att Tele2 är väl rustat för att möta de framtida utmaningarna."
 
Kontaktpersoner:

Lars-Johan Jarnheimer, Telefon: + 46 (0)8 5626 4000
Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB
Håkan Zadler, Telefon: + 46 (0)8 5626 4000
Finansdirektör, Tele2 AB
Dwayne Taylor, Telefon: + 44 (0)20 7321 5038
Lena Krauss, Telefon: + 46 (0)8 5620 0045
Investerarfrågor
Besök gärna vår hemsida: www.tele2.com
 
En telefonkonferens kommer att hållas klockan 16.00 onsdagen den 3 maj 2006. För att delta, ring 08-5876 9445. Var vänlig ring in tio minuter innan telefonkonferensens början för att registrera Er. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig under tio dagar efter konferensens slut på telefon 08-5876 9441, kod 6143740#. Telefonkonferensen kommer att sändas på Tele2s hemsida, www.tele2.com, där presentationsmaterial också kommer att finnas tillgängligt.
 
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 31 miljoner kunder i 23 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholms börsen sedan 1996. Under 2005 omsatte bolaget 50 miljarder kronor och uppvisade en vinst (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor.