Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Nyhet Tele2-koncernen feb 11 2003, 6:00 AM CET

Tele2:s kassaflöde efter investeringar ökade med 2,9 miljarder kronor och nettoomsättningen steg med 25% under 2002

New York och Stockholm - tisdagen den 11 februari - Tele2 AB ("Tele2", "Koncernen") (Nasdaq Stock Market: TLTOA och TLTOB samt Stockholmsbörsen: TEL2A och TEL2B), det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget redovisade idag resultatet för det fjärde kvartalet och helåret som slutade den 31 december 2002.
  1. Resultatet efter finansiella poster ökade med 2 740 Mkr till 796 Mkr för helåret
  2. Kassaflödet efter investeringar för 2002 ökade med 2 903 Mkr
    till 1 849 Mkr
  3. Nettoomsättningen för helåret steg med 25%, motsvarande
    6 197 Mkr, till 31 282 Mkr
  4. EBITDA för det fjärde kvartalet uppgick till 1 549 Mkr, en ökning med 916 Mkr jämfört med det fjärde kvartalet 2001
  5. EBITDA-marginalen för fast telefoni i Centraleuropa och Sydeuropa uppgick till 6% det fjärde kvartalet, vilket gav ett positivt EBITDA-resultat för helåret
Kundintaget var 746 000 netto det fjärde kvartalet, exklusive en engångsjustering i Danmark*
 
KONTAKTPERSONER


 
Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com
 
TELEFONKONFERENS
En telefonkonferens kommer att hållas klockan 16 tisdagen den 11 februari 2003. För att delta, ring +44 (0)20 7162 0125 och uppge Tele2 AB. Det finns även möjlighet att lyssna på konferensen på www.Tele2.com. Var vänlig ring in tio minuter före telefonkonferensens början för att registrera er. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig under 48 timmar efter konferensens slut på telefon +44 (0)20 8288 4459, kod 520252.
 
 
Rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ner från medföljande länk: