Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

VD-ord, andra kvartalet 2022

Halvvägs in i 2022 är vi glada att se att våra initiativ och arbete ger resultat och att vi är på en stadig kurs att leverera i linje med vår guidning för 2022. Tele2 är ett tillväxtorienterat bolag i grunden och det är betydelsefullt för oss att se samtliga affärsområden växa. Aktieägarna har fått sammanlagt 16,40 kronor i utdelning under andra kvartalet efter ett framgångsrikt avslut av vår försäljning i Nederländerna och betalning av den första delen av vår ordinarie utdelning, som annonserades i februari, vilket visar Tele2s hängivenhet till vår aktieägarersättningspolicy.

I Sverige ser vi ökad aktivitet på våra kontor och vi är glada över att se människor mötas såväl professionellt som socialt igen. Fysisk interaktion, kroppsspråk och spontana konversationer är väldigt betydelsefulla aspekter i en kreativ arbetsmiljö.

Under andra kvartalet tog vi ett stort steg i riktning mot vår ambition att vara ledande inom hållbarhet genom att emittera vår första hållbarhetsrelaterade obligation. Detta stödjer vårt åtagande att uppfylla våra vetenskapligt förankrade mål för koldioxidutsläpp inom Scope 1, 2 och 3 och är ett sätt för oss att illustrera värdet bakom dessa åtaganden. Vi är även väldigt glada över att ha blivit rankade som den mest hållbara telekomoperatören i Sverige av Gokind.

Våra baltiska verksamheter fortsätter att visa marknadsledande resultat och navigerar mycket väl i en miljö med stora osäkerhetsfaktorer. Kriget i Ukraina påverkar liv överallt, men blir mycket framträdande i Baltikum som konsekvens av den geografiska närheten och energiprisernas stora inflytande på ekonomin. Jag är stolt över att se hur våra kollegor hanterar denna situation!

Under de senaste månaderna har vi fortsatt utvecklingen av vår strategiska positionering inom konsumentverksamheten i Sverige. Under andra halvåret av 2022 kommer vi successivt att skörda frukterna av vårt strategiska samarbete med Viaplay och medan vi successivt förbättrar våra stödsystem kommer vi att accelerera vår konvergensresa under de kommande kvartalen. Vi ser även starkare trender inom mobiltjänster, utifrån justeringar i vår produktportfölj och något mindre aggressiva provisionstrender på marknaden.

Den svenska företagsverksamheten har en solid trend av goda resultat och levererar tillväxt, vilket är en stor framgång. Företagsmarknader kan vara mycket utmanande och vi har tidigare bevittnat liknande trender i Sverige, men verksamhetens grund har aldrig tidigare varit så stark som nu, vilket ger realistiska förväntningar på en fortsatt stark utveckling. Under andra kvartalet fortsatte vi att arbeta med privata 5G-nätverk och ser ett bra momentum i det här nya affärssegmentet.

Inom många industrier är omvärldsfaktorer utmanande, med höga energipriser och ökande inflationsutveckling i ekonomin. Vi är delvis skyddade mot några av dessa faktorer och kan dra fördel av de förbättringar som vi gör inom bolaget. Vår ambition att fortsatt leverera i enlighet med vår medellångsiktiga guidning är därför fullt realistisk även om vi enskilda kvartal kommer att se lösamheten och marginalerna flukturera. Med de initiativ som vi redan har satt i rörelse anser vi att vi är på god väg mot att förverkliga de ambitioner som vi har satt upp för detta år.

Under andra halvan av 2022 förväntar vi oss att säkra viktigt radiospektrum i Baltikum och fortsätta öka vår 5G-utrullning i samtliga länder. Utmaningar i värdekedjan kan ha en viss påverkan på hastigheten för utbyggnaden, men vi gör viktiga framsteg mot våra mål för täckning.Kjell Johnsen
VD och koncernchef