Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

VD-ord, fjärde kvartalet 2021

”Hoppet är det sista som överger människan”, det blev tydligt av pandemins effekter under 2021. I början av året visste vi inte vad vi hade att vänta oss och vi fick ta del av en hel del livslärdomar. Men med det sagt, var 2021 ett bra år för Tele2 på många sätt. I takt med den positiva utvecklingen under året kunde vi höja vår guidning och vi är nu glada över att kunna meddela att vi har levererat på dessa mål och att vi har skapat en verksamhet som gör det möjligt för oss att upprepa våra mål på medellång sikt. Vi har dessutom slutfört rekryteringen till vår ledningsgrupp och det känns glädjande att kunna rapportera att Tele2 nu leds av en grupp människor med olika bakgrunder beträffande nationalitet, kön och erfarenheter från affärslivet.

På kapitalmarknadsdagen i maj presenterade jag Tele2s ambitioner på medellång sikt. Vi har kommit långt i arbetet med att lägga en grund för tillväxt genom att förbättra verksamheten. När vi ser fram emot en tillvaro efter pandemin förväntar vi oss en tillväxt för tjänsteintäkter från slutkund i låga ensiffriga tal och medelhög ensiffrig tillväxt för underliggande EBITDAaL på koncernnivå under 2022 och på medellång sikt. Intäktsökningen i tjänsteintäkter från slutkund kommer att understödjas av samtliga länder då vi drar nytta av ett fortsatt starkt Baltikum och återgår till tillväxt i Sverige. Tillväxten i underliggande EBITDAaL stöds av ökade intäkter och förbättrat värdefokus i våra verksamheter.

Som vi återkommande har kommunicerat, minskade den kommersiella aktiviteten och marknadsföringen avsevärt under första halvåret 2021 men vi har fokuserat på att återgå till hållbar tillväxt under andra halvåret, vilket lett till vissa investeringar. Vi förväntar oss därför att lönsamhetsutvecklingen jämfört med samma period föregående år blir mer gynnsam från sommaren 2022.

Under 2021 uppnådde vi en årlig besparingstakt om 500 miljoner kronor som härrör från transformationsprogrammet. Under 2022 kommer vi att genomföra de större IT-migreringarna, vilket kommer ge de största kostnadsbesparingarna och avsevärt förbättra den operativa effektiviteten. För att ytterligare kvalitetssäkra dessa komplexa projekt och möjliggöra en stabil kommersiell utveckling anpassar vi våra stora migreringar av kundbasen med viktiga kommersiella initiativ i syfte att skapa rätt sekvensering. Som ett resultat av detta så skjuter vi fram slutdatumet för transformationsprogrammet från slutet av 2022 till slutet av H1 2023. Detta är enbart en fråga om timing och att optimera våra sätt att leverera våra mål på medellång sikt. Vi är övertygade om att vi kommer att uppnå målet om minst 1 miljard kronor i årlig besparingstakt i slutet av H1 2023 och vi räknar med att realisera merparten av denna besparingstakt i slutet av 2022. Vidare är vi övertygade om en medelhög ensiffrig tillväxt för underliggande EBITDAaL under 2022, vilket illustrerar den underliggande tillväxten i verksamheten. Vi ser nu positiva resultat från våra strategiska initiativ, vilka demonstrerar en tydlig väg framåt. ”

I Sverige fortsätter vändningen inom företagsverksamheten då vi hade ett kvartal som uppvisar fortsatt tillväxt i tjänsteintäkter från slutkund. Det här visar att vi kan fokusera på att öka lönsamheten för storföretagssegmentet samtidigt som vi hämtar volym från segmentet små och medelstora företag genom förenkling och användarvänlighet. Inom konsumentverksamheten såg vi att den fortsatta tillväxten inom mobilabonnemang och fast bredband hade stöd från vår mer-för-mer-strategi under hela 2021. När vi gick in i fjärde kvartalet, ett kvartal med ökad marknadsaktivitet, ökade vi också de kommersiella kostnaderna för att stödja fortsatt tillväxt vilket framgångsrikt gav en betydande ökning av nettokundintaget inom mobilabonnemang. Detta hämmade en del av tillväxten för underliggande EBITDAaL under kvartalet, men skapade värde på lång sikt då vi balanserar värde och volym i vår kundbas.

I Baltikum fortsätter vi att leverera starka resultat både vad gäller tjänsteintäkter från slutkund och underliggande EBITDAaL. I Lettland vann vi spektrum i 700 MHz-spektrumauktionen som tillsammans med 3,5 GHz-bandet gör att vi kan påbörja utrullningen av 5G i hela landet. Utrullningen kommer att genomföras i samarbete med Nokia som också kommer att stödja oss med rikstäckande utbyggnad av 5G-nätverk i Estland och Litauen när dessa spektrumauktioner är klara.

Tele2 strävar efter att leverera den bästa avkastningen till aktieägarna och förblir ett investeringscase med stark kassagenerering. Vi fortsätter distribueringen av överskottet till aktieägarna. Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 6,75 kronor per aktie (4,7 miljarder kronor) utbetald i två delar i maj och oktober 2022. Vi har dessutom för avsikt att distribuera hela behållningen från T-Mobile Nederländerna-transaktionen men avvaktar att affären slutförs och betalning erhålls. Vi är fortfarande fast beslutna om att bibehålla skuldsättningsmålet om 2,5–3,0x med fortsatt tillväxt i underliggande EBITDAaL. Vi upprepar även guidningen för capex på 2,8–3,3 miljarder kronor årligen exklusive spektrum och leasing under 2022 och på medellång sikt då vi går in i en period med full utrullningstakt av 5G och Remote-PHY i Sverige såväl som rikstäckande utrullning av 5G i Baltikum.

Tele2 är i grund och botten ett tillväxtföretag vars mål är att vara det ledande telekomföretaget i Norden och Baltikum. Vi ser nu positiva resultat från våra strategiska initiativ, vilka demonstrerar en tydlig väg framåt. Jag känner mig trygg med vår förmåga att lyckas och att kunna leverera på vår guidning på medellång sikt och jag ser fram emot att fortsätta bygga en hållbar tillväxt. Nyckeln till framgång och de goda framtidsutsikterna är det engagemang och det hårda arbete som våra anställda står för, oavsett om vi är på kontoret eller arbetar på distans. Jag vill därför tacka alla Tele2are för att vi tagit oss igenom 2021 på ett fantastiskt sätt!Kjell Johnsen
VD och koncernchef