Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

VD-ord, första kvartalet 2022

Det första kvartalet 2022 inleddes med hopp om en normalisering av våra liv och våra kollegor tillbaka till kontoret. De tragiska händelserna i Ukraina har dock lett till stor osäkerhet för många och framförallt för våra anställda och kunder i Baltikum. Vi på Tele2 deltar i ansträngningarna för att minska en del av bördan för dem som har tvingats lämna sina hem genom att tillfälligt erbjuda kunder i Sverige, Baltikum och Ukraina kostnadsfria samtal och sms till och från Ukraina, samt kostnadsfri roaming för kunder som befinner sig i Ukraina. Vi gör detta i samarbete med andra aktörer i branschen och är djupt oroade över hur denna situation påverkar människors liv. distans. Jag vill därför tacka alla Tele2are för att vi tagit oss igenom 2021 på ett fantastiskt sätt!

Situationer som dessa visar telekombranschens starka syfte. Kombinationen av vår fasta och mobila infrastruktur har varit absolut nödvändig för att hålla moderna samhällen igång under pandemin. Vi ser också den avgörande betydelse som dessa tjänster har för människor i svåra situationer, då ett snabbt informationsutbyte kan betyda allt. Som en återspegling av våra interna diskussioner och alla dessa intryck kommer vårt framtida arbete att vara tydligt styrt av vår målsättning: ”Att möjliggöra ett samhälle med obegränsade möjligheter”.

Inom Tele2 Sverige är vi i full gång med att migrera kunderna till en enda IT-miljö, som en del av vårt transformationsprogram. Arbetet är på god väg och det bådar gott för vår ambition att bli den ledande telekomoperatören i Norden och Baltikum genom en överlägsen kundupplevelse. 5G-utbyggnaden pågår och vi arbetar för att komma ikapp de förseningar som orsakades av spektrumauktionen i Sverige och utmaningarna med val av leverantörer. Hittills har vi inte sett några avbrott i utbyggnaden på grund av halvledarbrist eller störningar i den globala leveranskedjan, och våra leverantörer kan förse oss med den utrustning som vi behöver. Vi är dock medvetna om begränsningarna inom andra branscher och vi bevakar situationen kontinuerligt.

Kommersiellt fortsätter vi att leverera på vår ”mer för mer”-strategi. Den totala tillväxten för tjänsteintäkter från slutkund i Baltikum uppgick till 13 % under första kvartalet. Efter att ha säkrat viktiga 5G-spektrum har vi nu påbörjat den resan även i Lettland, snart följt av Litauen och Estland.

Sverige uppvisar förbättrade tillväxttrender för omsättningen, där företagsverksamheten visar en imponerande utveckling med en tillväxt på 3 % jämfört med första kvartalet 2021. Verksamheter utvecklas vanligtvis inte i en rät linje och fluktuationer bör alltid förväntas, men vi bevittnar ett mycket viktigt och hållbart trendskifte inom företagsverksamheten sedan början av 2021.

Inom konsumentverksamheten i Sverige har vi förnyat relationen med en av de viktigaste innehållsleverantörerna. Genom vårt senaste avtal med NENT/Viaplay har vi moderniserat vårt TV-erbjudande och bevisat att vår aggregatormodell, vilken historiskt sett har varit framgångsrik i den linjära världen, även fungerar i streamingvärlden. Att tillhandahålla ett starkt TV-erbjudande är en viktig del av vår konvergensstrategi, där vi vill vara det ledande företaget när det gäller att erbjuda våra kunder mobiltjänster, bredband och TV i attraktiva paket. Vi bör se gradvisa förbättringar under de kommande kvartalen som ett resultat av detta initiativ.

Under kvartalet slutförde vi också avyttringen av T-Mobile Nederländerna, vilket är den sista milstolpen i vår internationella konsolidering. Vi kommer nu att fokusera på kärnverksamheten i Norden och Baltikum, där vi har marknadspositionen och skalan för att driva hållbar långsiktig tillväxt.

Sammanfattningsvis har första kvartalet inneburit betydande framsteg för Tele2s verksamhet, trots en mycket komplicerad omvärld. Genom att bygga på styrkan i vårt syfte och vår utmanaranda är vi på god väg att uppfylla de mål och ambitioner som vi satte upp för oss själva i början av året.Kjell Johnsen
VD och koncernchef