Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

VD-ord, tredje kvartalet 2022

Det glädjer mig att Tele2 fortsätter att leverera en lönsam tillväxt i ett utmanande omvärldsklimat. Strategin som vi har implementerat hjälper oss att navigera i en omvärld som är utmanande för både företag och för samhället i stort. Nu bygger vi vårt nya 5G-nät som redan har blivit uppmärksamat för sin goda kvalitet.

Sedan vi presenterade vår strategi på kapitalmarknadsdagen i maj 2021 har vi fortsatt vårt arbete att leverera lönsam tillväxt genom en god balans mellan värde och volym, såväl som att fortsätta stärka kvalitén och vår leveranskapacitet. Detta tillvägagångssätt tjänar oss väl och vi är glada att kunna rapportera att tjänsteintäkter från slutkund växer organiskt med 3,5% i Q3, samtidigt som vi levererar 1,5% tillväxt på underliggande EBITDAaLnivå i en tid med signifikanta ökningar av energikostnader och ett generellt inflationstryck. Justerat för ökningen av energikostnader (uppgående till ungefär 80 miljoner kronor) i kvartalet skulle EBITDAaL tillväxten uppgått till cirka 4,5%. Detta är en konsekvens av förbättringar i tillförlitlighet, fokus på kundinsikter och moderniserade och mer relevanta affärsmodeller som exempelvis avtalet med Viaplay.

De utmanande makroekonomiska trenderna förväntas fortsätta, åtminstone under viss tid. Våra ansträngningar för att reducera kostnader genom vårt transformationsprogram hjälper till att absorbera en del av inflationstrycket. Över tid och även efter transformationsprogrammet kommer ytterligare ansträngningar till effektivisering att mildra de negativa effekterna och vi bör kunna vänta oss en viss normalisering av energikostnader och inflation på medellång sikt. Med det sagt kommer dessa negativa externa effekter att påverka oss på kort sikt. Lyckligtvis hjälps Tele2 något av det tillväxtmomentum vi har genererat de senaste kvartalen, vilket gör att nettoeffekten begränsas.

Under det tredje kvartalet är vi stolta över att vara det första företaget i Norden och Baltikum att få våra vetenskapsbaserade mål för nettonollutsläpp godkända. Vi är dessutom det andra telekombolaget i Europa att nå denna viktiga milstolpe och det bekräftar vårt engagemang för hållbarhet som en av de fyra huvudpunkterna i vår strategi.

Utrullningen av 5G fortsätter i god takt. Vi har arbetat aktivt med att mildra de leveransproblem som uppstod i slutskedet av pandemin, vilket har lett till en viss utökning av våra lager som har påverkat rörelsekapitalet. Detta har hjälpt oss att säkerställa att vi kan bygga framtidens nät inom den planerade tidsperioden. Vi har också säkrat kritiska radiospektrum i Baltikum under Q3. Med merparten av spektrumauktionerna för 700 MHz och 3,5 GHz bakom oss har vi säkrat tillräckligt med spektrum till relativt låga kapitalutgifter och kan fokusera på att bygga nätverken och på de ambitioner som vi har för dessa marknader.

Övergången från 4G till 5G flyttar den grundläggande prissättningslogiken från en paketerad mobilprodukt till en bredbandsprodukt med mobilitet. Tele2 har återspeglat detta med en ny prissättningsstrategi för 5G som bygger på en högkvalitativ tjänst med hastighetsbaserad prissättning som tydligt ger framtida mervärde snarare än att se 5G som ett tillägg till ett 4G-abonnemang.

På Tele2 jobbar vi nu hårt med att mitigera de geopolitiska effekterna och fokuserar på att leverera tillväxt och en framgångsrik utbyggnad av 5G. Styrkan i vår modell är synlig i dessa tider, både genom vår exceptionellt kapitaleffektiva nätverksstruktur och det starka tillväxttänkandet i verksamheten. Tillsammans med en balansräkning som ligger i den nedre delen av vår ambition för skuldsättningsgrad är vi väl positionerade för att vänta ut de rådande stormarna och dra nytta av fördelarna när det makroekonomiska klimatet förbättras. En nyckelfaktor för att säkra dessa framsteg är energin och engagemanget hos vår personal och jag är mycket nöjd med att se hur organisationen samlas kring de uppgifter som ligger framför oss!


Kjell Johnsen
VD och koncernchef