Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen dec 19 1997, 12:00 PM CET

Tele2 och Telenordia överväger att stämma Telia för Internetreklam baserad på vilseledande test

Tele2 och Telenordia Internet överväger att stämma Telia för att de i annonser använder resultatet från ett test de låtit genomföra med hemliga testmetoder. Mycket tyder på att brister i Telias eget nät och växlar bidrar till konkurrenternas sämre resultat i testet.
I Telias Internet-test får Telia inte oväntat bättre resultat än konkurrenterna Tele2 och Telenordia. Men varken Telia eller statens provnings- och forskningsinstitut, som gjort testet åt Telia, vill tala om hur man gjort. Därför har konsumenterna ingen möjlighet att ta ställning till testresultatets giltighet. Flera av testresultaten beror med stor sannolikhet på problem i Telias nät och växlar som drabbar konkurrenterna men inte Telia.
 
- Den typ av marknadsföring som Telia gör med utgångspunkt från sitt test är vilseledande och upprörande, säger Pelle Hjortblad, marknadsdirektör på NetCom Systems där Tele2 ingår. Konsumenterna har ingen chans att bedöma resultatens tillförlitlighet eftersom Telia hemlighåller väsentlig information. Den är också upprörande om fel i Telias nät läggs oss till last i testresultaten.
 
- Vi instämmer i Tele2s uppfattning och ifrågasätter starkt riktigheten i det här testet, säger Erik Heilborn, VD på Telenordia Internet.
 
Det är framför allt fyra saker som Tele2 och Telenordia vänder sig mot att Telia inte redovisar.
 
Telia talar inte om ifall uppkopplingsfelen i testet beror på spärr, s k tyst koppel, ej genomförda träningsskevenser eller på att det är upptaget. De uppkopplingsproblem Telia redovisar för sina konkurrenter beror sannolikt på fel i Telias nät och växlar. Den slutsatsen kan man dra därför att Telenordia använder samma system som Telia men får avsevärt annorlunda resultat när man själva testar än när Telia gör det.
 
Det framgår inte inom vilket riktnummerområde testerna ägde rum. I flera riktnummerområden finns det samtrafikproblem i telefonnäten mellan Telia och andra operatörer. Sådana samtrafikproblem har
 
förekommit i t ex Borås riktnummerområde där Statens provnings- och forskningsinstitut ligger. Sådana problem har inte med operatörernas Internettjänster att göra och gynnar systematiskt Telia eftersom samtal till deras modempooler aldrig lämnar Telias nät.
 
Telia redovisar inte från vilka serversystem man hämtar information ifrån i testet. Var servrarna finns i förhållande till varje operatörs stamnät eller till knutpunkterna mellan de olika operatörernas nät spelar stor roll för överföringshastigheten. Testets stora skillnader i överföringshastighet mellan filöverföring och websideshämtning tyder på brister i testmetoden på denna punkt.
 
Ingenstans finns upplysningar om vilka modem som använts i testet. Det förekommer obekräftade uppgifter om att man gått ut på stan och valt modem "slumpmässigt". Problemet med metoden är
 
att vissa modem gör en snabb uppkoppling mot modempoolen hos en operatör men en långsam mot en annan och vice versa. Det beror p�� att operatörerna har olika modemleverantörer till sina modempooler. På samma sätt påverkas avbrottsfrekvensen vi uppkopplingar av vilka modem som används. För att ett test ska ge tillförlitliga resultat måste man därför antingen använda samma modem mot alla operatörers modempooler eller testa alla typer av modem mot alla modempooler.
 
Telia redovisar i sitt test en 100-procentig anslutning på 33.6 kbps, vilket vid normala fältmässiga förhållanden i princip är omöjligt att uppnå. Också det visar på brister i testmetoden. Särskilt eftersom det i vissa områden inte ens går att komma upp i 33.6 kbps pga brister i Telias nät och fastighetsnäten.
 
För ytterligare information kontakta NetCom Mediaservice (dygnet runt) 08-5626 46 26.
 
NetCom Systems AB, som bildades 1993, är den ledande alternativa leverantören av teletjänster i Skandinavien. Företaget verkar inom området mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärket Comviq och i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA. Inom publik tele- och datakommunikation verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Koncernen verkar dessutom inom området kabel-TV-tjänster. Bolaget är noterat på Stockholms fondbörs samt på Nasdaq under symbolen NECSY.