Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen nov 05 1998, 6:19 PM CET

NETCOMS FÖRVÄRV AV DET ESTNISKA FÖRETAGET RITABELL TRÄDER I KRAFT UNDER DET FJÄRDE KVARTALET

NetComs förvärv av 48% i den estniska mobiltelefoniverksamheten Ritabell från Millicom International Cellular SA ("MIC") kommer att vara en del av NetComs finansiella resultat under det fjärde kvartalet 1998. Förvärvet trädde i kraft den 1 oktober.
 
Ritabell är en estnisk mobiltelefonioperatör som den 30 september 1998 hade 35 032 mobiltelefoniabonnenter. Omsättning för de första nio månaderna under 1998 var 4,7 MUSD och vinsten före avskrivningar var 0,5 MUSD. Anskaffningskostnaden som tidigare angivitis till 55 MUSD har justerats på grund av skulder i Ritabell till 50 MUSD när transaktionen trädde i kraft.
 
I oktober offentliggjorde NetCom även att en överenskommelse träffats om förvärv av MIC's 24,5% ägarandel i Comliet UAB samt 35,8% i Bité GSM ("Bité"), båda i Litauen, med förbehåll för nuvarande aktieägares företrädesrätt.
 
För ytterligare information kontakta:
 
NetCom Mediaservice 08-5626 4626 (dygnet runt).
 
NetCom, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil, i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA och i Estland genom intressebolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärkena Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. NätTeknik/Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen har även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECSY).