Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen jul 13 1998, 3:46 PM CET

Tele2 länkar samman Avesta Sheffield i globalt nätverk

Avesta Sheffield länkar samman sina nordenkontor i ett företagsinternt datanät med hjälp av Tele2s Frame Relay-tjänst.
Totalt rör det sig om 16 kontor i norden som ska knytas samman. Det nordiska nätverket är en del av Avesta Sheffields globala nätverk som upphandlats med Cable & Wireless i Storbritannien. Sammanlagt är det 75 kontor som ska knytas ihop i ett globalt nätverk. Tele2 är lokal partner på den nordiska marknaden åt Cable & Wireless som är ett av världens ledande telekommunikationsföretag och verksam i mer än 50 länder.
 
Avesta Sheffield som är europas tredje största tillverkare av rostfritt stål har en rad applikationer som är kritiska för deras verksamhet. Leverantören måste därför kunna erbjuda både en global och homogena nätstruktur för att kunna garantera den tillgänglighet och prestanda som krävs. Nätövervakningen för den nordiska delen av nätet kommer att skötas av Tele2 i samverkan med Cable & Wireless.
 
För ytterligare information kontakta NetCom Mediaservice 08 5626 4626 (dygnet runt).
 
NetCom Systems AB, som bildades 1993, är den ledande alternativa leverantören av teletjänster i Skandinavien. Företaget verkar inom området mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärket Comviq och i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA. Inom publik tele- och datakommunikation verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Koncernen verkar dessutom inom området kabel-TV-tjänster. Bolaget är noterat på Stockholms fondbörs samt på Nasdaq under symbolen NECSY.