Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen jul 23 1999, 5:44 PM CET

PTS ger Tele2 rätt mot Telia

Det är med lättnad jag kan konstatera att vi har en fungerande tillsynsmyndighet i Sverige. PTS har nu gjort det dom ska göra. Nu slipper vi föra ärendet till EU i Bryssel.
 
Det konstaterar Tele2s koncernchef Lars-Johan Jarnheimer i sin kommentar till det beslut som PTS, Post- och telestyrelsen, fattade på fredagseftermiddagen i den utdragna tvisten mellan Tele2 och Telia om den praktiska hanteringen av den förvalsreform som träder i kraft den 11 september i år.
 
Telia har försökt kringgå lagar och förordningar och själv avgöra vilka av Tele2s kunder som ska registreras som Tele2-förvalskunder. Nu slår PTS fast att Telia har skyldighet att före 11 september lägga in de beställningar avseende förval som inkommit från Tele2 senast den 27 augusti. Telia åläggs också att aktivera dessa beställningar, dvs tillse att en Tele2-kund kan ringa med Tele2 utan att slå prefix.
 
Med hänsyn till den skada som kan uppstå om Telia inte förfar på detta sätt har PTS förenat sitt föreläggande till Telia med vite. Vitesbeloppet har bestämts till 100 miljoner kronor.
 
För mer information, kontakta:
 
NetCom Mediaservice telefon: 08-5626 4626 (dygnet runt).
Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil, i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA och i Estland genom dotterbolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. NätTeknik och Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS).