Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen dec 28 1999, 3:27 PM CET

Statskontoret tecknar ramavtal med Tele2

Tele2 har tecknat ramavtal med Statskontoret avseende fast och mobil samt IP-baserad telefoni.
Tele2 erbjuder integrerade lösningar av fast och mobil telefoni. Detta innebär att Tele2 kan anpassa lösningar för varje kunds specifika behov. Den IP-baserade telefonin baseras på Tele2s Frame Relay-tjänst och innebär samutnyttjande av förbindelser för tal- och datakommunikation.
 
Avtalet innebär en möjlighet för statliga myndigheter, landsting, kommuner och kommunala bolag att effektivisera samt sänka kostnaderna för sin telekommunikation. Myndigheter och organisationer i hela landet kan ansluta sig till Tele2 antingen som förvalskunder eller genom direktanslutning till Tele2s nationella fibernät. Tele2 bygger för närvarande ut detta fibernät i södra Norrland för att öka kapaciteten samt att möjliggöra bättre anslutningsmöjligheter för kunderna.
 
För mer information, kontakta:
 
NetCom Mediaservice telefon: 08-5626 4626 (dygnet runt).
 
NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil och i Estland genom intressebolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. NetCom äger 17,8 procent av Société Européene de Communication SA (SEC). NetCom är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS).