Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen aug 30 1999, 3:30 PM CET

Tele2 klagar över Telia hos Konkurrensverket

Tele2 hemställde på måndagen i en skrivelse till Konkurrensverket att verket vid vite av hundra miljoner kronor interimistiskt ålägger Telia att tillse att alla Tele2s kunder som Tele2 rapporterat till Telia skall kunna använda Tele2 som förvald operatör från och med att förvalsreformen införs den 11 september.
 
Tele2 hemställer också att Konkurrensverket vidtar de övriga åtgärder som verket finner nödvändiga för att säkerställa att förvalsreformen kan genomföras så att konkurrensen inte snedvrids jämfört med situationen före förvalsreformen.
 
I sin anmälan redovisar Tele2 hur Telia missbrukat sin dominerande ställning. Redan i februari i år förklarade Telia att man hade för avsikt att bryta mot kommande föreskrifter från Post- och Telestyrelsen, PTS. I skrivelsen anför Tele2 bl a: "Telias agerande och hot är ägnat att obstruera förvalsreformens införande till fördel för Telia och till nackdel för dess konkurrenter. Telias agerande utgör således inte bara objektivt sett ett missbruk av dominerande ställning utan Telia missbrukar sin ställning uppsåtligen."
 
I anmälan redovisas också hur förval införts i andra länder (USA 1984, Finland 1994) utan att snedvrida konkurrensen.
 
För ytterligare information:
 
Tele2 Mediaservice tel 08 56264626
 
NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil, i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA och i Estland genom dotterbolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. NätTeknik och Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS)