Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen jul 12 1999, 2:55 PM CET

Tele2 kommenterar Telias senaste utspel

- På ren svenska är jag uppriktigt ursinnig över Telias sabotage av den av EU, riksdag och regering beslutade reformen om införande av förval i telesystemet. Telia agerar nu som lagstiftare,polis, åklagare och domare. Det har Telia ingen rätt till.
 
Det säger Tele2s koncernchef koncernchef Lars-Johan Jarnheimer i en reaktion på Telias senaste utspel:
 
- Denna reform har genomförts i åtskilliga länder redan. Ingenstans har den gamle monopolisten på ett så systematiskt sätt sökt sabotera reformens införande. Avsikten med reformen är att öka konkurrensen till fördel för kunderna. Telia agerar för att återställa situationen till tidigt 90-tal, till tiden innan Tele2 började konkurrera med Telia.
 
- Enligt uppgift jag fått är Telia starkt försenat i sin implementering av reformen. Dagens utspel ser vi som ett försök att komma undan detta pinsamma faktum.
 
- Vi kommer nu att undersöka vilka juridiska möjligheter vi har att få skadestånd från Telia. Men först och främst måste Post- och telestyrelsen nu ingripa mot Telia och tillse att Telia uppfyller sin skyldighet. Det är nu knappt 9 veckor kvar tills reformen ska vara genomförd. Nu vill Telia använda Tele2:s kundregister för egna syften.
 
- Det är djupt olyckligt att telenätet (Telia Nät) inte avskilts från den kommersiella delen av Telia. Om det funnits ett "banverk" för telenätet skulle denna situation kunnat undvikas.
 
För närmare information: NetCom mediaservice 08-5626 4626 (dygnet runt).
 
NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil, i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA och i Estland genom dotterbolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. NätTeknik och Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS)