Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen dec 27 1999, 1:37 PM CET

Tele2 levererar fast och mobil telefoni till Göteborgs Stad

Göteborgs Stad har tecknat ett avtal med Tele 2 om fast och mobil telefoni fram till utgången av 2002. Tele2 uppskattar ordervärdet till 80-100 miljoner kr.
Avtalet gör Tele2 till en av två leverantörer av såväl fast som mobil telefoni till Göteborgs Stad.
 
Syftet med avtalet som för Göteborgs Stads del förhandlats fram av Göteborgs Stads Upphandlings AB är på kort sikt att sänka kostnaderna för telekommunikation, på längre sikt att
stödja en optimal kommunikationslösning för Göteborgs Stad, med modern teknik och funktion.
 
För mer information, kontakta:
 
NetCom Mediaservice telefon: 08-5626 4626 (dygnet runt).
 
NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil och i Estland genom intressebolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. NetCom äger 17,8 procent av Société Européene de Communication SA (SEC). NetCom är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS).