Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen maj 28 1999, 7:00 PM CET

Tele2 och Comviq satsar på eget kvalitetsarbete

NetCom-bolagen Tele2 och Comviq har beslutat att fortsättningsvis utveckla sitt eget kvalitetsarbete. Under de senaste åren har företagets arbete i detta avseende följd ISO-standarden och certifierats av Det Norske Veritas.
NetComs VD Lars-Johan Jarnheimer konstaterar att en omfattande genomgång av företagets processuella och funktionella organisation har genomförts vilket lett till en förstärkning av den funktionella organisationens koppling till kvalitetssystemet. Detta har lett till att den funktionella organisationen i en förestående organisationsförändring kommer att förstärkas avsevärt med fokus på process- och kvalitetsarbetet.
 
- Därför har vi nu valt att ta detta steg. Vi anser att vi härigenom får ett kvalitetssystem som är bättre anpassat för våra kunders behov.
 
Krister Skålberg, företagets kvalitetschef:
 
- Samarbetet med DNV och den genomgång av våra processer som ISO-certifieringen ledde till har varit mycket värdefullt. Det har verkligen varit till stor hjälp i utvecklingen av vårt kvalitetsarbete.
 
- Samtidigt har det blivit uppenbart för oss att vi fortsättningsvis måste arbeta med våra egna prioriteringar för att nå mål som ligger utöver ISO-systemets målformuleringar. Det finns också en viss onödig byråkratisering som vi fortsättningsvis vill undvika.
 
För ytterligare information:
 
NetCom Media Service (dygnet runt) 08 56264626
 
NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil, i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA och i Estland genom dotterbolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. NätTeknik och Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS)