Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen apr 28 1999, 6:18 PM CET

Tele2s Smartbox tar stora trafikmängder från Telia

Tele2 räknar med att ta mellan 55 och 100 miljoner samtalsminuter från Telia varje månad med hjälp av Smartboxen. Denna nya typ av produkt innebär för första gången ett reellt hot mot Telias trafikintäkter. Genom en förtalskampanj försöker Telia nu att få hushållen att koppla ur dessa boxar.
Trots att telemarknaden har varit konkurrensutsatt sedan 1993 har Telia haft en fördel genom att deras kunder inte behöver slå ett prefix innan telefonnumret. Trots att 700 000 kunder valt Tele2 för att få längre priser har många samtal gått med Telia på grund av att kunderna glömt slå prefixet. Med Smartboxen inkopplad går nästan inga samtal med Telia.
 
Smartboxen är dosa som innehåller en liten dator som med hänsyn till samtalets destination och tidpunkt kan avgöra om samtalet skall gå med Telia eller Tele2. I de fall Tele2 är billigare lägger Smartboxen till Tele2s prefix så att samtalet styrs till Tele2s nät. Skulle Telia vara billigare lägger boxen inte till något prefix och samtalet skickas till Telias nät.
 
Smartboxen har distribuerats i stor upplaga till Tele2 kunder som får boxen gratis. Smartboxen har provats och godkänts för anslutning till telenätet av Statens Provningsanstalt.
 
Egna tester och kundernas användning har visat att Smartboxen är en driftsäker och tillförlitlig produkt med få felaktiga exemplar. Samtliga leveranser av Smartboxar från leverantören stickprovskontrolleras hos Tele2 innan de skickas till kunderna. Hittills har 36 500 boxar testats i sådana stickprovskontroller och andelen felaktiga boxar är mindre än en procent.
 
Många av de fel som Telia uppger vara förknippade med Smartboxar och Linjeväljare är i själva verket inga fel alls. Att kunder inte får Telias rabatter när de ringer med Tele2 är självklart. Att spärrar mot vissa typer av samtal som man beställt hos Telia inte finns i Tele2 nät är heller inget fel utan en följd av att man beställt spärren hos en operatör, men ringer med en annan.
 
Som med all annan teknisk utrustning förekommer det funktionsfel hos enstaka exemplar. Sådana exemplar bytes kostnadsfritt av Tele2.
 
Kunder som installerat Smartboxen har i vissa fall också upptäckt felaktigheter i teleutrustningen i hemmet som inte har med vare sig Smartboxen eller Tele2s tjänster att göra. (T ex bristande brytfunktion i kundens huvudjack).
 
Telia rapporterar också att Smartboxarna inte fungerar tillsammans med fjärravläsning av elmätare och trygghetslarm. Kopplas elavläsningsutrustningen eller trygghetslarmet in på telenätet i ett jack före Smartboxen fungerar både Smartbox och elavläsning/trygghetslarm.
 
För ytterligare information kontakta
 
NetCom Mediaservice telefon 08 -56264626 (dygnet runt)
 
NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil, i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA och i Estland genom dotterbolaget Ritabell (Q GSM).
 
Inom publik tele- och data-kommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. NätTeknik/Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision.
 
Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS).