Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen jan 10 2000, 1:59 PM CET

Fastighetsägare i Mälardalen tecknar ramavtal med Tele2 om bredbands-internet och fastighetsabonnemang för KabelTV till 35 000 hushåll

Sveriges Fastighetsägare i Mälardalen har gjort en ramöverenskommelse med Tele2 om kabelTV-anslutning och bredbandsinternet till medlemsföretagens omkring 35 000 hushåll.
Avtalet innebär att medlemsföretagen kan erbjuda bredbandsanslutning till Internet via de 10 MbLAN som finns i fastigheterna och som hittills uteslutande använts för KabelTV-distribution. Anslutningarna kommer att ske under 2000- 2001.
 
Varje medlemsföretag avgör själva om de skall ansluta sig till ramöverenskommelsen. Hittills har fastighetsägare med sammanlagt drygt 2 000 hushåll anslutit sig. Dessa hushåll finns hos privata fastighetsägare i Eskilstuna och Västerås.
 
Den Internettjänst som hyresgästerna nu erbjuds innebär tillgång till Internet med överföringshastigheter på upp till 512 Kbit/sekund och att användarna slipper uppkopplingstiden och inte betalar någon samtals-debitering. En annan fördel med Internetanslutning över KabelTV-nätet jämfört med modemuppkoppling är att man inte blockerar telefonen när man är ansluten till Internet.
 
Tele2s Internetstamnät är ett av världens modernaste med en bandbredd på 622 Mbit till 1,2 Gbit per sekund. Stamnätets överföringskapacitet är viktig för att alla anslutna hushåll verkligen skall få höghastighetsuppkopplingar mot Internet även när många är uppkopplade samtidigt.
 
För mer information, kontakta: NetCom Mediaservice telefon: 08-5626 4626 (dygnet runt).
 
NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil och i Estland genom intressebolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS).