Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen feb 18 2000, 10:39 AM CET

Internetoperatörerna är negativa mot ändring i marknadsföringslagen

SOF Svensk Operatörs Forum (Tele2, Telia Net, Telenordia, m. fl.) tillsammans med Internet-ombudsmannen uppvaktade den 17 februari Lagutskottet för att informera om de negativa effekter som svenska konsumenter och operatörer riskerar att utsättas för till följd av spamming och adresserade massutskick om den föreslagna ändringen av marknadsföringslagen (13a § andra stycket) i Regeringens proposition om Obeställd reklam m. m.godtas.
Ändringen innebär att obeställd reklam som företag skickar med exempelvis fax inte får sändas utan att mottagaren på förhand har lämnat sitt medgivande (opt-in). För andra metoder som e-post och reklam över Internet, gäller i stället att obeställd reklam får skickas om inte mottagaren motsatt sig metoden.
 
Godkänner Riksdagen propositionen i dess nuvarande utformning kan inte en svensk Internetoperatör hindra kunder i Sverige från att sända massutskick av reklam över Internet eftersom spamming i sig kommer att vara tillåtet. Därmed riskerar svenska operatörer att avstängas från Internet och svenska konsumenter riskerar att motta stora mängder oönskad och kränkande reklam av dubiös karaktär. Denna risk ökar i samma takt som spamming förbjuds i andra länder. Många länder i Europa och ett antal delstater i USA har förbjudit spamming och i Kanada har domstolar givit Internetoperatörer rätt att stänga av kunder som ägnat sig åt spamming.
 
Situationen kan på sätt och vis jämföras med vad som gäller för sk. vit maktmusik; Sverige tillåter av yttrandefrihetsskäl sk. vit maktmusik mm. med följd att Sverige har blivit ett europeiskt centrum för sådan verksamhet och från Sverige exporteras sådan musik mm. till andra länder.
 
-Långsiktigt är opt-in ett bättre alternativ även för reklamproducenter och marknadsförare eftersom konsumenterna avskyr den som sänder SPAM säger Mattias Svahn Föreningen Internetombudsmannen.
 
 
 
Den gemensamma skrivelsen återfinns i sin helhet på:
http://hb-29071.hotel.swip.net/Lagutskottet1.htm
 
Ytterligare information
 
Olof Hallström tel 08-5626 42 15
Tele2 AB
email: olof-h.hallstrom@tele2.se
 
Amar Andersson tel: 08-456 89 68
Telia Net
email: amar@telia.net
 
Per-Olof Josefsson tel 08-5626 4115
SOF - Svensk Operatörs Forum
email: poj@swip.net
 
Mattias Svahn tel: 08 612 12 30
Internetombudsmannen
email: mattias.svahn@internetombudsmannen.se
 
Ragnar Lönn
Telenordia/styrelsemedlem ISOC-SE
 
 
 
Referenser
 
Konsumentrådet kritiserar regeringen
Fegt beslut om e-postreklam
http://www.konsument.a.se/pdf/pressmeddelanden/pr-sl000119.pdf
 
Spärr-register fungerar inte i praktiken
Mätning av mängden skräppost trots anmälan till spärregister
Amar Andersson Telia nät:

 
Gartner rapport som beskriver SPAM situationen i USA
 
The European Coalition Against Unsolicited Commercial Email
http://www.euro.cauce.org
 
 
 
Spam costs Internet millions every month
http://www.techweb.com/se/directlink.cgi?INW19980504S0003