Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen feb 16 2000, 2:58 PM CET

Pagoden byter KabelTV-operatör och erbjuder 1 517 hushåll i Eskilstuna bredbandsinternet

Pagoden Fastigheter har träffat en överenskommelse med Tele2 om kabelTV och bred-bandsinternet. Överenskommelsen innebär att Tele2 fr o m oktober 2000 kommer att vara kabelTV- och Internetoperatör. Överenskommelsen gäller för områdena Råbergstorp, Myrtorp, Fröslunda, Stenby och fastigheterna Fikonet 1 samt Viljan 1 i Eskilstuna. Totalt är det 1 517 hushåll som berörs av detta nya avtal.
Avtalet innebär att hyresgästerna förutom kabelTV-ubudet kommer att erbjudas bredbands-anslutning till Internet via de 10 MbLAN som finns i fastigheterna och som hittills uteslutande används för kabelTV-distribution.
 
Tele2 kommer att använda Eskilstuna Energi & Miljös stadsnät för att ansluta dessa områden till
 
Tele2s Internetstamnät. Detta är ett av världens modernaste med en bandbredd på 622 Mbit till 1,2 Gbit per sekund. Stamnätets överföringskapacitet är viktig för att alla anslutna hushåll verkligen skall få höghastighetsuppkopplingar mot Internet även när många är uppkopplade samtidigt.
 
Den Internettjänst som hyresgästerna nu erbjuds innebär tillgång till Internet med överföringshastigheter på upp till 512 Kbit/sekund och att användarna slipper uppkopplingstiden och inte betalar någon samtalsdebitering. En annan fördel med Internetanslutning över kabelTV-nätet jämfört med modemuppkoppling är att man inte blockerar telefonen när man är ansluten till Internet.
 
För mer information, kontakta: NetCom Mediaservice telefon: 08-5626 4626 (dygnet runt).
 
NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil och i Estland genom intressebolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS).