Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen feb 14 2000, 10:58 AM CET

Stabila internationella förbindelser i Skandinavien-Nu lanserar Tele2 det skandinaviska datanätet Scandinavian Leased Line

Med Scandinavian Leased Line, SLL, kan svenska, norska och danska företag hyra en
fast förbindelse mellan sina kontor, kunder, distributörer och andra strategiska partners. SLL innebär att företag med omfattande tal-, fax- video- eller datakommunikation - inom eller utanför landets gränser - på ett kostnadseffektivt sätt kan skräddarsy informationsflödet med omvärlden.
-Scandinavian Leased Line erbjuder säker och kostnadseffektiv kommunikation med garanterad kapacitet, säger Fredrik Berglund, marknadsdirektör för Tele2.
 
Scandinavian Leased Line vänder sig till företag med egen kundutrustning, som vill kunna kommunicera säkert, effektivt och bekvämt utan att behöva avsätta egna resurser för koordinering och övervakning av kommunikationen. Förbindelsen kan användas för att knyta samman huvudkontoret med regionala kontor, kunder, distributörer eller andra strategiska partners i Sverige och /eller utomlands. Företaget betalar en fast månadsavgift för förbindelsen och den kapacitet som önskas, vilket gör att företagets kostnader för kommunikationen är känd över tiden och inte varierar med volymen.
 
Basfakta Scandinavian Leased Line
 
Tele2 är den enda privata telekommunikations-operatören i Skandinavien med egen digitaliserad infrastruktur. Scandinavian Leased Line erbjuds i digitala hastigheter från 64 kbps till 1984 kpbs. Företagets SLL övervakas i 24 timmar om dygnet 365 dagar av året av Tele2's nätövervakningscentral. Vidare utgörs SLL av en fast förbindelse punkt-till-punkt i Tele2's eget nät. Kundanslutning sker genom på marknaden förekommande accessalternativ, SLL ansluts till kundens egen utrustning och erbjuds med ett fast månadspris plus installationspris för accessen. Testning av förbindelsen sker innan driftsättning och felanmälan hanteras av Tele2 i Kista dygnet runt året om. Tele2 har egen representation i Sverige, Norge och Danmark.
 
Som standard för den hyrda förbindelsen gäller:
 
Bandbredd 64, 128, 256, 512, 768, 1024 och 1920/1984 kbit/s
 
Gränssnitt V.35, V. 36, X21, G.703/G.704
 
För mer information, vänligen kontakta:
 
Tele2 - NetCom Mediaservice tel: 08-5626 4626 (dygnet runt).
 
NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil och i Estland genom intresse-
 
bolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. NetCom äger 17,8 procent av Société Européene de Communication SA (SEC). NetCom är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS).