Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen jan 04 2000, 11:17 AM CET

Vice VD Kenneth Gustafsson avlöser Ebbe Jörgensen som VD för Tele2 Danmark A/S.

Kenneth Gustafsson (48 år) kom till Tele2 Danmark i augusti 1999 som vice VD. Kenneth Gustafsson var dessförinnan VD för Tele2 i Norge som han varit med och utvecklat sedan inträdet på den norska marknaden.
 
Ebbe Jörgensen fortsätter som informationsdirektör i Tele2 A/S och vice styrelseordförande i Tele2 A/S styrelse. Ebbe Jörgensen kommer framöver att tillvarata Tele2s intressen rörande de offentliga ramarna för telekommunikation samt relationerna till massmedia. Därutöver kommer Ebbe Jörgensen att ha olika ledningsuppgifter på nordiskt plan i NetCom-koncernen.
 
För mer information, kontakta:
 
NetCom Mediaservice telefon: 08-5626 4626 (dygnet runt).
 
NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil och i Estland genom intressebolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. NetCom äger 17,8 procent av Société Européene de Communication SA (SEC). NetCom är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS).