Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen aug 08 2001, 8:01 AM CET

NetCom och Telia bygger gemensamt UMTS-nät

NetCom AB och dess helägda dotterbolag Tele2 AB har tecknat en principöverenskommelse med Telia AB och dess helägda dotterbolag Telia Mobile AB om att bilda ett gemensamt bolag, ägt till 50 procent vardera, för att bygga och driva nätet för nästa generations mobiltelefoni UMTS (Universal Mobile Telecommunications System).
Överenskommelsen leder till att Tele2 och Telia får lika tillgång till den licens Tele2 tilldelats.
Det nyskapade nätbolaget syftar enbart till att skapa ett täckande svenskt UMTS-nät. På tjänstesidan fortsätter Tele2 och Telia att konkurrera med varandra.
En gemensam presskonferens hålls idag, måndag den 8 januari klockan 11.00.
Plats: Pelarsalen, City Conference Center, Norra Latin, Stockholm.
Medverkande: Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef NetCom AB och Marianne Nivert, CEO och VD Telia AB.
- Genom att skapa ett UMTS-nät tillsammans uppnås snabbare lönsamhet på den nya infrastrukturen. Det betyder att svenska mobilkunder kan använda respektive parts framtida tjänster till lägre priser, och Sverige kan fortsätta vara världsledande inom telekom, säger Lars-Johan Jarnheimer och Marianne Nivert i ett gemensamt uttalande.
 
Tele2 har av Post- och Telestyrelsen i Sverige (PTS) tilldelats en av de fyra licenserna för nästa generations mobiltelefoni UMTS. Telia, som också var en av de tio sökande till de fyra licenserna som delades ut genom s.k. skönhetstävling, erhöll emellertid ingen licens. Efter att PTS tillkännagav vilka som fått UMTS-licens har NetCom utvärderat olika handlingsalternativ för att på kortare tid skapa förutsättningar för lönsamhet på nödvändiga investeringar.
 
- Vår analys är att ett joint venture med Telia är den bästa lösningen, säger Lars-Johan Jarnheimer.
  • Tele2s och Telias existerande infrastruktur inom GSM möjliggör att kostnaderna för att bygga UMTS-nätet sänks väsentligt, samtidigt som omtanke om miljön visas och utbyggnaden kan ske i snabbare takt.
  • Samarbetet med Telia medför att lönsamheten på erforderliga investeringar i infrastrukturen sker väsentligt tidigare.
  • Samtidigt utgör Tele2s och Telias stora kundbas inom mobiltelefoni att nyttjandet av UMTS-nätet för nya tjänster kan komma igång i större och snabbare omfattning.
 
- Vårt risktagande med UMTS-investeringarna minskar dramatiskt, samtidigt som vi kan fortsätta att garantera låga priser för våra kunder och därmed vara konkurrenskraftiga, även inom nästa generations mobiltelefoni, säger Lars-Johan Jarnheimer.
 
Det gemensamma bolaget, som ska ägas till 50 procent vardera, står för utbyggnad och drift av UMTS-nätet och kommer att äga den UMTS-licens Tele2 tilldelats. NetCom och Telia tillför 50 procent vardera av de nödvändiga investeringarna genom eget kapital och lån. Bägge parters befintliga infrastuktur ska användas och kompletteras för att klara trafiken även för UMTS, samtidigt som behoven för att bygga helt nya master minskar.
 
- Med parternas starka närvaro på den svenska marknaden får UMTS-nätet snabbt trafik. En större nyttjandegrad av det nät vi utlovat att bygga gör att lönsamhet kan uppnås tidigare, säger Lars-Johan Jarnheimer.
 
- Vi och Telia skapar ett gemensamt nätbolag för tredje generationens mobiltelefoni. Vi fortsätter som hittills att konkurrera om kunderna, med pris och nya tjänster.
 
- Genom vårt joint venture med Telia är jag nu än mer övertygad om att den svenska marknaden snabbast kommer att uppvisa lönsamhet och hög penetration på samma sätt som var fallet med GSM, säger Lars-Johan Jarnheimer.
 
Parterna avser att pröva möjligheterna att etablera ett motsvarande samarbete i Norge. Det slutgiltiga avtalet ska godkännas av konkurrensmyndigheter och PTS. Principöverenskommelsen gäller oavsett utgången av Telias överklagan hos länsrätten av PTS beslut att inte tilldela Telia en UMTS-licens.
 
För mer information, vänligen besök www.netcom.se. Frågor besvaras vid presskonferensen i Pelarsalen, Norra Latin, Stockholm, klockan 11.00, idag måndag den 8 januari 2001.
 
NetCom, som bildades 1993, är ett ledande alternativt pan-europeiskt telekommunikationsföretag som verkar inom mobila GSM-tjänster, publik tele- och datakommunikation samt Internet under varumärkena Tele2, Tango, Comviq, Baltkom GSM och Q-GSM till elva miljoner kunder i 20 länder. NetCom driver även Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, Optimal Telecom, 3C Communications, som säljer telefoni- och Internettjänster över telefonautomater och Internetterminaler samt Transac, ett bolag för databehandling av bl a korttransaktioner och fakturor, C3, förutbetalda telefonkort för fast telefoni, och Intellinet, en fast telefonitjänst med "lägsta-pris-garanti". Koncernen erbjuder även kabelTV-tjänster i Sverige, Estland och Litauen under varumärkena Kabelvision, Tele2 och C-Gates och Internetportalen Everyday.com, som är ett joint venture med Modern Times Group. NetCom är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna NCOMA och NCOMB samt på Nasdaq under symbolerna NECSA och NECSB.