Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen apr 26 2002, 11:21 AM CET

Rättelse av grova felaktigheter i dagens Dagens Industris artikel angående Tele2, samt rättelse av felaktiga påståenden från analysföretaget Redeye

Påstående i Dagens Industri:
"Rensat för FORA-affären flödar pengarna fortsatt ur Tele2, förra kvartalet med 660 Mkr."
 
Fakta:
Kassaflöde kvartal 1 2002 efter investeringar +224 Mkr.
 
Påstående i Dagens Industri:
"Genom kreativ bokföring lyckades teleoperatören Tele2 redovisa en vinst och ett positivt kassaflöde för årets första kvartal."
 
Fakta:
Vi har följt god redovisningssed och separat lämnat tilläggsupplysning om ett i perioden infört belopp avseende tvist med Telia, vilket också är ett krav från revisorerna.
 
Påstående av analysföretaget Redeye:
"Effekten av engångsintäkten blir också stor på mobilverksamhetens nyckeltal under första kvartalet. I stället för marginaler på 55%, som bolaget uppger i rapporten, är den verkliga rörelsemarginalen 48%."
 
Fakta:
Redovisad omsättning = 1589 Mkr
Redovisat rörelseresultat = 874 Mkr
Redovisad rörelsemarginal = 55%
 
Justerat för intäkt avseende Teliatvisten
Justerad omsättning = 1589 - 150 = 1439 Mkr
Justerat rörelseresultat = 874 - 150 = 724 Mkr
Justerad rörelsemarginal = 50,3%
 
Påstående av analysföretaget Redeye beträffande tvisten med Telia:
"Redovisningsfinten är enligt vår mening allvarlig. Att redan nu bokföra dessa som intäkter knappast förenligt med försiktighetsprincipen eller god redovisningssed."
 
Fakta:
I enlighet med god redovisningssed tas fordringar upp till det belopp de beräknas inflyta:
  • PTS beslutade i enlighet med Tele2s yrkande i augusti 2000
  • Länsrätten meddelade dom i enlighet med Tele2s yrkande i mars 2002
Tele2 räknar med att Telia kommer att tvingas betala hela beloppet. Trots det har endast 75% av den fordran som ännu inte betalats av Telia bokförts vilket är en försiktig värdering.
 
KONTAKTPERSONER
Lars-Johan Jarnheimer Telefon: + 46 (0)8 562 640 00

VD och koncernchef, Tele2 AB
 
Håkan Zadler Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
Finansdirektör, Tele2 AB
 
Andrew Best Telefon: + 44 (0)20 7321 50 10
Investerarfrågor
 
Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango och Comviq till över 15 miljoner kunder i 21 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom telefonautomater och publika Internetterminaler, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni samt IntelliNet och Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV under varumärket Kabelvision och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktie är noterad på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB.
 
 
Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk: