Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen maj 15 2003, 3:16 PM CET

BOLAGSSTÄMMA

BOLAGSSTÄMMA
Tele2 AB, meddelade idag att dagens ordinarie bolagsstämma i Stockholm omvalde Marc Beuls, Vigo Carlund, Bruce Grant, Sven Hagströmer och Håkan Ledin som styrelseledamöter. John Shakeshaft och Cristina Stenbeck valdes in som nya styrelseledamöter. Mikael Winkvist valdes som ny revisorssuppleant.
 
Bolagsstämman beslutade att ingen utdelning betalas ut för 2002 i enlighet med styrelsens förslag.
Bolagstämman beslutade att godkänna den nuvarande processen för nominering av styrelseledamöter. En ordförande från den grupp av större aktieägare med ansvar att nominera styrelseledamöter kommer att tillkännages före årets slut.
 
Vid ett konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman valdes Sven Hagströmer till styrelseordförande. Sven Hagströmer har varit styrelseledamot i Tele2 sedan 1997, och är även styrelseordförande i Investment AB Öresund, AB Custos och Acando, och styrelseledamot i LGP Telecom Holding AB, Avanza AB och HQ Fonder. John Shakeshaft är rådgivare till styrelsen i Quintain Estates and Development plc och extern medlem av revisionskommiten för University of Cambridge. Cristina Stenbeck är vice ordförande i Metro International och styrelseledamot i Modern Times Group.
 
I enlighet med det optionsprogram som antogs på bolagsstämman den 16 maj 2002, bemyndigade bolagsstämman styrelsen, att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma emittera skuldförbindelser förenade med högst 217.300 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier i bolaget. Rätt att teckna skuldförbindelser skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma helägda bolag i koncernen.
 
Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango och Comviq till över 17,7 miljoner kunder i 22 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom Internetbetalning, kontokorttransaktioner samt telefonautomater, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni och Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktier är noterade på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB.
KONTAKTPERSONER


 
Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com