Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen sep 03 2003, 12:15 PM CET

FÖRÄNDRING AV TELE2s LEDNINGSSTRUKTUR

Tele2 AB, meddelade idag att Johnny Svedberg övertar det operativa ansvaret för alla koncerngemensamma affärsfunktioner inom Tele2.
- Syftet med inrättandet av den nya funktionen är att ytterligare effektivisera arbetet i ett fortsatt snabbt växande företag, säger Tele2s koncernchef Lars-Johan Jarnheimer.
 
Johnny Svedbergs ansvarsområden omfattar Marketing Coordination, Product Implementation, Network & Operations, Billing, Customer Service, Carrier Business & Revenue Assurance, Legal, Regulatory and Purchasing samt marknadsområdet Östeuropa och Ryssland.
 
Tele2s marknadsorganisation rapporterar fortsatt direkt till koncernchefen. De fem regioncheferna är framöver följande:
 
Fredrik Berglund, Norden
Johnny Svedberg, Östeuropa och Ryssland
Anders Olsson, Centraleuropa
Jean-Louis Constanza, Sydeuropa
Per Borgklint, Benelux
 
Denna struktur innebär vissa förändringar. Organisatoriskt träder dessa i kraft omgående. De nya marknadsområdena kommer dock att redovisas enligt tidigare gällande marknadsindelning till och med 31 december 2003.
 
Tele2s europeiska expansion och inte minst satsningarna i EUs nya medlemsländer medför att ytterligare fokus läggs på arbetet med regulatoriska frågor. Jan Tjernell har utsetts till chef för all regulatorisk verksamhet.
 
Man kan, säger Jarnheimer, säga att Tele2 verkar på två olika marknader: kundmarknaden och den regulatoriska marknaden.
 
- Nu kommer vi lägga än större kraft bakom arbetet att få till stånd rättvisa konkurrensförutsättningar i alla länder. De gamla telemonopolen gynnas fortsatt i många EU-länder och i de nya medlemsländerna.
 
- Tele2 är den enda teleoperatören som är verksamt inom hela EU - och i det utvidgade
EU - som inte har sina rötter i ett gammalt monopol.

Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango och Comviq till 18,7 miljoner kunder i 22 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom
Internetbetalning, kontokorttransaktioner samt telefonautomater, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni och Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktier är noterade på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB.
 
KONTAKTPERSONER


 
Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com