Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen nov 04 2003, 9:30 AM CET

TELE2: AVREGLERINGEN AV EUs MARKNADER FÖR TELEKOM GÅR FÖR LÅNGSAMT

Medlemsländernas anpassning till EUs nya legala ramverk för elektronisk kommunikation går för långsamt. Det hävdar Tele2 i en omfattande rapport som idag presenteras i Bryssel. I rapporten "Tele2 - The Monopoly Challenger", presenterar Tele2 företagets syn på abonnemang för fast telefoni, förval utan prefix (carrier pre-selection), MVNO och ADSL samt hur de tidigare monopolens återstående dominans kan brytas.
I mars 2002, presenterade EU sitt nya regulatoriska paket för elektronisk kommunikation. Riktlinjerna från EU började gälla på nationell nivå 25 juli 2003, men i princip samtliga EU-länder arbetar fortfarande med frågorna.
 
- På grund av bristande resurser och i en del fall bristande intresse hos de nationella regleringsmyndigheterna, ligger fortfarande många av de riktlinjer EU presenterat för att skapa en liberaliserad telekommarknad på is, säger Jan Tjernell, Tele2s koncernansvarige för regulatoriska frågor.
 
Rapporten, som jämför den regulatoriska situationen i EU och de blivande EU länderna, understryker vikten av en snabb och enhetlig implementering av EUs nya direktiv.
 
- Även om Tele2 som Europas ledande pan-europeiska aktör haft styrkan att påverka konkurrenssituationen i rätt riktning inom ett flertal områden, har de flesta länder fortfarande en monopolistisk situation vad gäller en rad nyckelområden: abonnemang på fast telefoni, möjligheten till förval, tillgången till mobilnäten och Internettjänster genom ADSL, säger Jan Tjernell.
 
I rapporten belyser Tele2 hur Danmark löst abonnemangsfrågan. Danmark är hittills det enda EU-land där det är möjligt för alternativa operatörer att erbjuda sina kunder abonnemang för fast telefoni. Dessutom har ett pristak satts, vilket haft positiv effekt på konsumenternas totala telefonkostnader. Även Sverige har nu öppnat upp för en diskussion kring abonnemangsfrågan. Med rätt kunskap kan andra länder följa Danmarks exempel.
 
- Abonnemangsfrågan är den viktigaste frågan för att sänka konsumenternas kostnad för fast telefoni. Vi måste få ett slut på de tidigare monopolens sätt att höja abonnemangsavgifterna i takt med att de tvingas sänka trafikkostnaderna. Enda sättet att komma till rätta med monopolens agerande är att även alternativa operatörer får erbjuda abonnemang, säger Jan Tjernell.
 
En annan viktig fråga gällande fast telefoni är förval (att kunden inte behöver slå in ett prefix när han eller hon ringer med en alternativ operatör), en tjänst som EU kommissionen slagit fast är ett framgångsrikt konkurrensverktyg.
 
- För att förval ska kunna växa måste de regulatoriska villkoren ständigt förbättras. Här är Sverige ett föregångsland, orderprocessen har förenklats genom att kunderna kan bekräfta sin beställning med hjälp av en bandad inspelning istället för att som tidigare behöva skicka in en skriftlig bekräftelse, säger Jan Tjernell.
 
Konkurrensen på mobilmarknaden har länge upplevts som mer effektiv än för fast telefoni. Konkurrensen och den samhällsekonomiska nyttan skulle dock förstärkas om MVNO-konceptet (Mobile Virtual Network Operator concept), blev mer accepterat i Europa. MVNO-konceptet möjliggör för fler operatörer att närvara på en marknad och de existerande radiofrekvenserna delas av fler. I Sverige är Tele2 nätägare och låter andra operatörer komma in på Tele2s nät, medan Tele2 utomlands är MVNO.
 
- Eftersom MVNO-konceptet löser problemet med begränsade radiofrekvenser och därigenom stärker konkurrensen, leder MVNO-konceptet till en effektivare användning av ett lands radioinfrastruktur. Detta skapar fördelar för alla parter. Som nätägare får man en snabbare avkastning på sin investering och som MVNO har man möjlighet att erbjuda ett fullt sortiment av tjänster. Mest av allt tjänar kunderna, eftersom priserna pressas och tjänsterna blir fler, säger Jan Tjernell.
Tele2s anser också att de nationella regulatoriska myndigheterna bör se över hur konkurrensen för ADSL kan förstärkas. Internettjänster kan tillhandahållas på många sätt, men ADSL är den enda bredbandstjänst som verkligen kan nå en majoritet av befolkningen.
 
- Menar EU-länderna allvar med sina mål om en ökad Internetanvändning bör de ägna mer uppmärksamhet åt att lösa ADSL-frågan. Som det är idag pressas de alternativa operatörernas marginaler ofta i princip till obefintlighet, eftersom de tidigare monopolen fortfarande förhindrar de alternativa operatörerna från att få tillgång till ADSL på kostnadsorienterade villkor, säger Jan Tjernell.
 
Tele2 har under hösten intensifierat sin uppvaktning av Europas nationella regulatoriska myndigheter gällande abonnemang för fast telefoni, förval, MVNO och ADSL.
 
Tele2 är det enda pan-europeiska telekomföretaget som inte från början var ett monopol. Tele2 bedriver verksamhet i de flesta av EU-länderna och i flera av de blivande EU-länderna. Rapporten "Tele2 - The Monopoly Challenger" presenterades nyligen för EU-kommissionär Erkki Liikanen.
 
KONTAKTPERSONER
Jan Tjernell Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
Ansvarig regulatoriska frågor
 
Dwayne Taylor Telefon: + 44 (0)20 7321 5038
Investerarfrågor
 
Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com