Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen dec 29 2003, 4:00 PM CET

TELE2 OCH TELIASONERA KÖPER ORANGES SVENSKA 3G LICENS

Tele2 AB, meddelade idag att det gemensamägda 3G-bolaget Svenska UMTS-Nät AB har för avsikt att förvärva den fjärde 3G licensen i Sverige från Orange. Svenska UMTS-Nät ägs gemensamt av Tele2 och Teliasonera och bolaget äger sedan tidigare en av de fyra 3G licenserna. Förvärvet av ytterligare en licens kommer inte att ändra formerna för samarbetet mellan Tele2 och Teliasonera.
Orange Sverige AB har i dag anhållit hos PTS om medgivande till en överlåtelse till Svenska UMTS-Nät av en licens enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation. Samtidigt har Teliasonera och Tele2 informerat Konkurrensverket.

För att uppfylla kraven för den nya licensen kommer Svenska UMTS-Nät att utöka nätet i storsta dsområdena. Kostnaderna för licensen och den extra utbyggnaden kommer att rymmas inom befintligt lån. Den ökade kostnaden kompenseras till fullo av de effektiviseringsvinster som görs då trafiken tar fart i 3G-nätet, eftersom investeringen i extra frekvenser kan ersätta en förtätad infrastruktur.

Lars-Johan Jarnheimer, V D och koncernchef i Tele2 AB, säger i en kommentar:

"Genom den nya 3G-licensen som Svenska UMTS-nät av ser förvärva säkerställer vi tillgången till ytterligare kapacitet till lägsta kostnad, vilket möjliggör för Tele2 att stärka sin position som prisledande inom mobil kommunikation."

Öv erlåtelsen är villkorad av bland annat myndigheternas godkännande samt godkännande av samtliga inblandade bolags styrelser.

Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande alternativa och lönsamma paneuropeiska telekomm unikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango och Comviq till 20,4 miljoner kunder i 23 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom Internetbetalning, kontokorttransaktioner samt telefonautomater, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni och Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktier är noterade på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB.


KONTAKTPERSONER

Lars-Johan Jarnheimer
Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB
Telefon: + 46 (0)8 562 640 00

Håkan Zadler
Finansdirektör, Tele2 AB
Telefon: + 46 (0)8 562 640 00

Dwayne Taylor
Investerarfrågor
Telefon: + 44 (0)20 7321 5010


Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com