Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen maj 12 2004, 4:30 PM CET

BOLAGSSTÄMMA

Tele2 AB meddelade idag att dagens ordinarie bolagsstämma omvalde Marc Beuls, Vigo Carlund, Sven Hagströmer, John Shakeshaft och Cristina Stenbeck som styrelseledamöter. Jan Loeber valdes in som ny styrelseledamot och revisionsbolaget Deloitte & Touche valdes till revisor med Tommy Mårtensson som huvudansvarig revisor.
Bolagsstämman beslutade att en utdelning om 3 kronor per aktie betalas ut för 2003, i enlighet med styrelsens förslag. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 17 maj 2004. Med denna avstämningsdag beräknas utdelningen sändas ut från VPC fredagen den 21 maj 2004.

Bolagsstämman omvalde Marc Beuls, Vigo Carlund, Sven Hagströmer, John Shakeshaft och Cristina Stenbeck till styrelseledamöter och valde Jan Loeber till ny styrelseledamot. Jan Loeber har bred erfarenhet från telekomindustrin, bland annat som tidigare VD för Nokia i Nordamerika, vice VD för Alcatel Business Services, VD för Unitel UK (föregångare till Mercury one-2-one) samt grundare av och VD för Hermes Europe Railtel. Jan Loeber är rådgivare till styrelsen i Interxion Holding NV och ordförande för Newfound Communications.

Bolagsstämman beslutade vidare att välja det registrerade revisionsbolaget Deloitte & Touche AB, med auktoriserade revisorn Tommy Mårtensson som huvudansvarig, till revisor för bolaget för en mandattid om fyra år.

För att möjliggöra utställandet av ännu ej utgivna personaloptioner i enlighet med det optionsprogram som antogs på den ordinarie bolagsstämman den 16 maj 2002, bemyndigade bolagsstämman styrelsen att, under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av skuldförbindelser förenade med högst 217 300 avskiljbara teckningsoptioner. Rätt att teckna skuldförbindelser skall, med avvikelse från aktieägarnas f��reträdesrätt, tillkomma helägda bolag i koncernen.

Bolagsstämman beslutade att ägare av A-aktier skall äga rätt att omstämpla A-aktier till B-aktier, varvid varje A-aktie skall kunna omstämplas till en B-aktie. Omstämpling kan göras under tiden från och med den 17 maj 2004 till och med den 15 juni 2004 genom anmälan till bolaget på särskilt formulär som skall utsändas till ägarna av serie A i god tid före den 17 maj 2004, samt hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida.

Bolagsstämman beslutade att godkänna att nomineringsarbetet för att ta fram ett förslag till styrelse inför bolagsstämman 2005 leds av Cristina Stenbeck som ordförande för nomineringsgruppen. Nomineringsgruppen kommer att bildas under hösten i samråd med minst tre större aktieägare och gruppens sammansättning kommer att kommuniceras i resultatrapporten för det tredje kvartalet 2004.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman valdes Sven Hagströmer till styrelsens ordförande. Det konstituerande styrelsemötet utsåg även en revisionskommitté och en ersättningskommitté. John Shakeshaft utsågs till ordförande och Jan Loeber till ledamot i revisionskommittén. Sven Hagströmer utsågs till ordförande i ersättningskommittén och John Shakeshaft och Cristina Stenbeck till ledamöter.

KONTAKTPERSONER

Lars-Johan Jarnheimer
Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB
Telefon: (08) 562 640 00

Håkan Zadler
Finansdirektör, Tele2 AB
Telefon: (08) 562 640 00

Dwayne Taylor, Investerarfrågor
Telefon: + 44 (0)20 7321 5038

Lena Glader, Investerarfrågor
Telefon: (070) 762 000 46

Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com

 
Tele2 är Europas ledande och lönsamma alternativa telekomoperatör. Med unika värderingar som grund, levererar vi varje dag billig och enkel telekom för alla européer. Vi har idag över 23 miljoner kunder i 24 länder. Vi erbjuder produkter och tjänster inom områdena fast och mobil telefoni, Internet, datanättjänster, kabel-TV och innehållstjänster. Våra konkurrenter är huvudsakligen de gamla statliga monopolen. Tele2 grundades 1993 av Jan Stenbeck och är sedan 1996 noterat på Stockholmsbörsen. Aktien är också sidonoterad på Nasdaq sedan 1997. Under år 2003 omsatte vi 36 911 Mkr och uppvisade en vinst på 5 710 Mkr (EBITDA). Tele2 strävar alltid efter att erbjuda marknadens bästa priser.
 
Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk: