Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen jun 29 2005, 10:00 AM CET

ALLMÄNNA RÅD FRÅN SKATTEVERKET

Skatteverket ger allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen av aktier i Tele2 AB

Den 23 maj 2005 genomförde Tele2 en split och varje aktie, oavsett aktieslag, delades upp i 3 ordinarie och 1 inlösenaktie. Inlösen av inlösenaktierna utfördes 17 juni 2005 och utbetalning av inlösenbeloppet, 10 kr per aktie, skedde den 22 juni 2005. Skatteverkets allmänna råd fastslår att av anskaffningsutgiften för aktier i Tele2 AB bör 4,5 % fördelas till inlösenaktier och resterande 95,5 % till övriga aktier. ExempelOm anskaffningsvärdet för en aktie i Tele2 innan split var 200 kr ska 9 kr (200 x 0,045) fördelas till inlösenaktierna som anskaffningsvärde och resterande 191 kr (200 - 9) till de övriga 3 aktierna, dvs. 63,70 kr per aktie.Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2006 års taxering.För mer detaljerad information, se Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2005:14) och meddelande (SKV M 2005:11) på www.skatteverket.se. KONTAKTPERSONERLars-Johan Jarnheimer Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 ABTelefon: (08) 562 640 00Håkan Zadler Finansdirektör, Tele2 ABTelefon: (08) 562 640 00Dwayne Taylor Telefon: + 44 (0)20 7321 5038Lena Krauss Telefon: (08) 562 000 45InvesterarfrågorBesök gärna vår hemsida: www.Tele2.com

Downloads