Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen feb 16 2005, 6:00 AM CET

Bokslutskommuniké 2004: Tele2 ökade omsättningen med 16% till 43 miljarder kronor under 2004 samtidigt som EBITDA ökade med 11% till 6,6 miljarder kronor

New York och Stockholm – onsdagen den 16 februari 2005 – Tele2 AB (“Tele2”, “Koncernen”) (Nasdaq Stock Market: TLTOA och TLTOB samt Stockholmsbörsen: TEL2A och TEL2B), det ledande alternativa paneuropeiska elekommunikationsföretaget redovisade idag resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2004.

■ Nettoomsättningen för helåret ökade med 16% till 43 033* (37 190**) Mkr■ Vinst före skatt för helåret ökade med 73% till 2 681(1 546*) Mkr■ Resultatet efter skatt för helåret uppgick till 1 902 (2 396) Mkr■ Vinsten per aktie efter skatt för helåret uppgick till 12,86 (16,20) kronor■ Vinsten per aktie exklusive avskrivning på goodwill uppgick till 25,72 (29,09) kronor■ Styrelsen föreslår en utdelning om 5 (3) kronor per aktie, en aktiesplit och ett inlösenprogram motsvarande 10 kronor per aktie, totalt 15 kronor per nuvarande aktieSiffrorna inom parentes avser jämförelsetal för motsvarande period 2003.* Inklusive retroaktiva ersättningar på ca 300 Mkr i Sydeuropa (Not 1)** Exklusive –279 Mkr för 2003 hänförligt till justeringar mobil Sverige (Not 1)Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef för Tele2:”Det har varit ett bra år för Tele2, med en stabil kundtillväxt och nära en fördubbling av vinst före skatt. Tele2s strategi är att erbjuda alla européer billig och enkel telekom. Denna affärsmodell ger oss ett stort utrymme för tillväxt. I linje med vår strategi kommer vi att investera i infrastruktur i de fall då det ger oss en lägre produktionskostnad och gynnsamma affärsmöjligheter.2004 var ett händelserikt år. Vi genomförde två lyckade lanseringar i våra nya länder Ungern och Irland, förvärvade UTA i Österrike, vann en mobillicens i Kroatien, uppgraderade våra senaste mobilnät i Ryssland och lanserade nya tjänster på flera av våra marknader. Kostnaden för att ��ka vår redan ansenliga kundbas inom ADSL kommer att stiga de närmaste åren i de länder där vi ser en möjlighet att tjäna pengar.Under 2004 ökade vi vår kundbas med över fem miljoner nya kunder till nära 28 miljoner och omsättningen med 16% till 43 miljarder kronor. Detta är ett bevis på att vi lyckas ta tillvara de tillväxtmöjligheter som erbjuds oss på våra marknader. Samtidigt bibehåller vi vårt starka kassaflöde och nästan fördubblar vårt resultat före skatt.Tele2s styrelse föreslår en ordinarie utdelning om 5 kronor per aktie. Detta speglar styrelsens syn på Tele2 som ett tillväxtbolag. Tele2s starka finansiella position och balans mellan tillväxt, lönsamhet och kassaflöde, möjliggör för styrelsen att därtill föreslå ett inlösenprogram motsvarande 10 kronor per aktie.”Kontaktpersoner:Lars-Johan Jarnheimer, Telefon: + 46 (0)8 562 640 00Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 ABHåkan Zadler, Telefon: + 46 (0)8 562 640 00Finansdirektör, Tele2 ABDwayne Taylor, Telefon: + 44 (0)20 7321 5038Lena Krauss, Telefon: + 46 (0)8 562 000 45InvesterarfrågorBesök gärna vår hemsida: www.tele2.com

Downloads