Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen mar 23 2005, 11:30 AM CET

STYRELSENS FÖRSLAG TILL AKTIESPLIT OCH INLÖSENFÖRFARANDE

Tele2 AB informerar idag om tidsplan och utformning rörande styrelsens förslag till aktiesplit och inlösenförfarande, som tillkännagavs i samband med bolagets bokslutskommuniké för 2004.

Tele2s finansiella ställning har stärkts väsentligt de senaste åren och styrelsen bedömer att bolagets nuvarande balansräkning är mer än tillräckligt stark för att säkerställa verksamhetens utveckling på medellång sikt. Den ordinarie bolagsstämman den 11 maj 2005 föreslås besluta om en aktiesplit och ett inlösenförfarande som innebär att varje aktie delas upp i 3 ordinarie aktier och 1 inlösenaktie. Inlösenaktien kommer automatiskt att lösas in för 10 kronor per aktie. Det motsvarar totalt 1 476 Mkr. Tillsammans med den föreslagna utdelningen om 5 kronor per aktie, kommer aktieägarna att erhålla 2 213 Mkr.Förslaget innebär i korthet att: - En aktiesplit 4:1 genomförs, där varje aktie, oavsett aktieslag, delas upp i 3 ordinarie aktier och 1 inlösenaktie. Beräknad avstämningsdag för aktiesplit är den 23 maj 2005. - Handel i inlösenaktier beräknas ske på Stockholmsbörsen under perioden 24 maj till 10 juni 2005, varefter alla inlösenaktier automatiskt och obligatoriskt löses in. Beräknad avstämningsdag för inlösen av inlösenaktierna är den 17 juni 2005. - Utbetalning av inlösenbeloppet 10 kronor per aktie beräknas ske omkring den 22 juni 2005.Inlösenförfarandet förutsätter att bolagsstämman den 11 maj 2005 fattar följande beslut: - Ändring av bolagsordningen innbärande bl. a. att det nominella värdet på varje aktie minskas till 1,25 kronor och att inlösenbara C-aktier införs. - Nedsättning av bolagets aktiekapital genom inlösen av 15 516 663 A-aktier och 132 043 512 B-aktier. - Riktad emission av 147 560 175 C-aktier till ett värdepappersinstitut i syfte att undvika inhämtande av rättens tillstånd avseende inlösenförfarandet. - Nedsättning av bolagets aktiekapital genom inlösen av samtliga C-aktier, samtidigt som ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet avsättes till reservfonden.Informationsbroschyr hålls tillgänglig på www.tele2.com. För ytterligare information gällande förfarandet, kontakta Fischer Partners Fondkommission på (08) 463 85 00.KONTAKTPERSONERLars-Johan Jarnheimer, Telefon: (08) 562 640 00Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 ABHåkan Zadler, Telefon: (08) 562 640 00Finansdirektör, Tele2 ABDwayne Taylor, Telefon: + 44 (0)20 7321 5038Lena Krauss, Telefon: (08) 562 000 45InvesterarfrågorBesök gärna vår hemsida: www.Tele2.com

Downloads