Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen jul 14 2005, 5:30 PM CET

TELE2 FÖRVÄRVAR COMUNITEL I SPANIEN

Stockholm – Tele2 AB, (“Tele2”), (Stockholmsbörsen: TEL2A and TEL2B), Europas ledande alternativa telekomoperatör meddelar idag att bolaget har förvärvat Comunitel, en av Spaniens största alternativa telekomoperatörer. Förvärvet förstärker Tele2s position som en av Spaniens starkaste konkurrenter till den forne monopolisten.

Comunitel är ett privat bolag som grundades 1998, och har ONI Group som majoritetsägare. Bolaget är lokaliserat i Vigo och Madrid med 467 anställda. Tele2 har förvärvat 99,93% av aktierna från ONI för 257 miljoner euro, på skuldfri basis. Förvärvet finansieras av Tele2 befintliga likvida medel och kreditutrymme.

Vid utgången av 2004 hade Comunitel hade 76 400 aktiva kunder, intäkterna uppgick till 174 miljoner euro och bolaget uppvisade ett resultat (EBITDA) på 11 miljoner euro.

Comunitel utvecklar en omfattande infrastruktur i Spanien för Unbundled Local Loop (ULL). Bolaget har ADSL utrustning i 191 telestationer, och når ungefär 50% av företagsmarknaden och 30% av konsumentmarknaden. Tele2s mål är att kraftigt öka täckningen och göra Tele2 till en av de ledande alternativa telekomoperatörerna i Spanien.

Penetration på den spanska bredbandsmarknaden har uppskattats till 8% av befolkningen vid utgången av 2004. Den spanska bredbandsmarknaden förväntas att tredubblas under de närmaste åren för att 2009 nå en penetration på 25% enligt flera källor. Förvärvet ger Tele2 möjlighet att aggressivt gå in på den växande konsumentmarknaden för ADSL.

Tele2 kommer dessutom att bryta in på den spanska företagsmarknaden, med hjälp av Comunitels expertis och goda rykte inom högkvalitativa tjänster som bolaget utvecklat inom marknadssegmentet. Tele2s spanska verksamhet kommer att fokusera på rösttelefoni, bredband och företagstjänster till konsumentmarknaden, små och medelstora företag samt storföretag.

Kombinationen av konsument- och företagsmarknad, tillsammans med tekniksynergier motsvarande 14 miljoner euro, kommer kraftigt att förstärka Tele2 position på den spanska marknaden.

Förvärvet är föremål för godkännande av den spanska konkurrensmyndigheten.

Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef för Tele2, säger i en kommentar:

– Förvärvet understrykter den vikt Tele2 fäster vid den spanska telekommarknaden. Vi stärker vår position genom sänkta kostnader, kraftigt förbättrad täckning på den konsumentmarknaden, och en inbrytning på företagsmarknaden. Förvärvet ligger helt i linje med våra strategier. Först bygger vi upp Tele2s varumärke och en kundbas. Därefter letar vi efter möjligheter att stärka vår position genom förvärv av infrastruktur, förutsatt att det leder till lägre kostnader och förstärker vårt kunderbjudande. Det här förvärvet är ytterligare en viktig milstolpe för Tele2s pan-europeiska bredbandserbjudande.

KONTAKTPERSONER

Lars-Johan Jarnheimer        

Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB

Telefon:    (08) 562 640 00

Håkan Zadler  

Finansdirektör, Tele2 AB

Telefon:    (08) 562 640 00

Dwayne Taylor          

Telefon:    + 44 (0)20 7321 5038

Lena Krauss          

Telefon:    (08) 562 000 45

Investerarfrågor

Besök gärna vår hemsida: http://www.Tele2.com

Downloads