Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen sep 13 2005, 8:00 AM CET

TELE2: REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE FÖR SAMTLIGA ORDINARIE AKTIER OCH KONVERTIBLA SKULDEBREV I SERIE 3,875 PER CENT. CONVERTIBLE SENIOR NOTES DUE 2011 I VERSATEL TELECOM INTERNATIONAL N.V.

Detta är ett gemensamt pressmeddelande från Versatel Telecom International N.V, Tele2 Finance B.V. och Apax Partners. Detta pressmeddelande får ej offentliggöras, publiceras eller distribueras, helt eller delvis, till eller inom Australien, Italien, Japan eller Kanada.

Med hänvisning till tidigare pressmeddelanden per den 18 juli 2005, den 17 augusti 2005 och den 8 september 2005 meddelar Tele2 Finance B.V. (Tele2, ett indirekt helägt dotterbolag till Tele2 AB), Versatel Telecom International N.V. (Versatel) och Apax Partners (Apax) idag att bolagen nått ett slutligt avtal avseende ett rekommenderat erbjudande (Erbjudande I) från Tele2 för samtliga emitterade och utestående ordinarie aktier (Aktierna) samt ett rekommenderat erbjudande (Erbjudande II) från Tele2 för samtliga emitterade och utestående konvertibla skuldebrev i serie 3,875 per cent. convertible senior notes due 2011, konvertibla till ordinarie aktier i Versatel (Skuldebreven; Erbjudande I och Erbjudande II kollektivt Erbjudandena).

Villkoren för Erbjudandena beskrivs i budprospektet (Prospektet), som kommer att göras tillgängligt enligt nedan. Nedan är en sammanställning av huvudpunkterna i transaktionen, vilka bör läsas i samband med Prospektet: - Anmälningsperioden för Erbjudandena löper från och med den 14 september 2005 till och med kl. 15.00 (Amsterdam) den 7 oktober 2005, såvida ingen förlängning av anmälningsperioden sker. - Aktieägare som lämnar in sina Aktier erhåller en likvid om 2,20 euro per aktie. - Innehavare av Skuldebrev erhåller en likvid om 132 273,61 euro per Skuldebrev, inklusive en incitamentsersättning om 0,30 procent av Skuldebrevets kapital (se villkor nedan, innehållande en möjlig räntejustering för perioden till och med den 28 oktober 2005). - Villkoren för Erbjudandena inkluderar en acceptansnivå på minst 95 procent för Aktierna och minst 85 procent för Skuldebreven. Tele2 förbehåller sig rätten att frånfalla ett eller flera av villkoren. - Tele2 ämnar, förutsatt att Erbjudandena förklaras ovillkorliga, att i konsultation med Euronext Amsterdam avnotera Aktierna och Skuldebreven från Eurolist. - Versatels styrelse och ledningsgrupp bedömer att Erbjudandena är i Versatels, dess Aktieägares, Skuldebrevsinnehavares samt övriga intressenters bästa intresse, och rekommenderar enhälligt Aktieägare och Skuldebrevsinnehavare att acceptera Erbjudandena. - Talpa Capital B.V. har givit en oåterkallelig försäkran om att acceptera Erbjudande I, avseende ca 42 procent av det totala emitterade och utestående aktiekapitalet i Versatel. - Versatel sammankallar till extra bolagsstämma för Aktieägarna den 29 september 2005 kl. 10.00 för att diskutera Erbjudandena. - Efter att likviden för Erbjudandena är erlagd kan Versatel sammankalla Skuldebrevsinnehavarna till möte för att besluta om ändring i datumet för obligatoriskt inlösen av Skuldebreven. - Detta meddelande samt därtill relaterat material utgör inte ett erbjudande om att förvärva Aktier och/eller Skuldebrev i Versatel. Erbjudanden lämnas enbart i form av ett offentligt prospekt.See bifogat dokument för hela pressmeddelandet.För ytterligare information, kontakta:Tele2Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef, Tele2 AB: (08) 562 640 00Håkan Zadler, Finansdirektör: (08) 562 640 00Per Borgklint, Marknadsområdeschef UK & Benelux: + 31 20 702 02 02Dwayne Taylor, Investerarfrågor, London: + 44 20 7321 5038Lena Krauss, Investerarfrågor, Stockholm: (08) 562 000 45Sarah Hamilton, M:Communications, London: + 44 7836 295 291Nick Fox, M:Communications, London: + 44 7711 727 618Anne Louise Van Lynden, Investor Voice, Amersterdam: + 31 654 315 549 Carina Hamaker, Investor Voice, Amersterdam: + 31 653 749 959ApaxIra Wülfing, Kommunikation: + 49 89 200030 33VersatelWouter van de Putte, Investerarfrågor: + 31 (0)20 750 2362Cilesta van Doorn, Kommunikation: + 31 (0)20 750 1318

Downloads