Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen apr 28 2006, 8:00 AM CET

EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

Tele2 AB (publ) meddelade idag att styrelsen beslutat om emission av högst 1 576 000 teckningsoptioner enligt bolagsstämmans bemyndigande.
Styrelsen i Tele2 beslutade idag om att emittera högst 1 576 000 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en B-aktie i Tele 2 under tiden från och med emissionens registrering hos Bolagsverket till och med den 31 mars 2011. Teckningskursen vid utnyttjande av en teckningsoption är 94,80 kronor, vilket motsvarar 110 procent av genomsnittlig sista betalkurs för Tele2 AB:s B-aktie under perioden 22 februari - 7 mars 2006. Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, helägt dotterbolag till Tele2. Emissionen skedde i enlighet med beslut vid den extra bolagsstämman den 21 februari 2006 att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av högst 2 118 000 teckningsoptioner för att säkerställa åtaganden enligt personaloptionerna i incitamentsprogrammet.
 
 
KONTAKTPERSONER
Lars-Johan Jarnheimer, Telefon: 08 - 5626 4000
Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB
Håkan Zadler, Telefon: 08 - 5626 4000
Finansdirektör, Tele2 AB
Dwayne Taylor, Telefon: + 44 (0)20 7321 5038
Lena Krauss, Telefon: 08 - 5620 0045
Investerarfrågor
 
Besök gärna vår hemsida: www.tele2.com 
 
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har över 30 miljoner kunder i 23 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2005 omsatte bolaget 50 miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor.