Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen okt 19 2006, 2:16 PM CET

Tele2 kopplar ihop stadsn��ten i Halland

Tele2 har fått i uppdrag av Region Halland att etablera ett öppet och konkurrensneutralt fibernät mellan kommunhuvudorterna i Halland.
Utbyggnaden finansieras av Tele2, kommunerna och genom statligt bredbandsstöd.
 
I flera år har Tele2 stridit för att konkurrensneutrala villkor etableras på bredbandsmarknaden, en ambition som också avspeglas i kundavtalen.
- Kunderna vill ha öppna och konkurrensneutrala nät, och vårt avtal med Region Halland är ett viktigt led i den utvecklingen, säger Tele2 Sveriges VD, Niclas Palmstierna.
 
Utbyggnaden ska vara klar till årsskiftet, och de orter som kopplas samman är Laholm, Halmstad, Falkenberg, Hyltebruk, Varberg och Kungsbacka. Kommunerna är i stort sett redan klara med sin utbyggnad, vilket innebär att 97 procent av hushållen nu kan få tillgång till bredband.
 
- Nu knyter vi ihop kommunerna så att invånare och företagare får tillgång till ett betydligt större utbud av Internet-tjänster. Att nätet ska vara tillgängligt för flera leverantörer och operatörer, var en viktig del av avtalet, säger Tommy Löfquist, samordningsansvarig på Region Halland.

Hela bredbandsutbyggnaden i Halland beräknas kosta cirka 320 Mkr, varav 115 Mkr är statligt stöd. Resterande del är finansierat av kommunerna och marknadens aktörer.

Tele2 tog över ett liknande avtal med grannregionen Skåne i somras då E.ON:s bredbandsbolag förvärvades. Skåne har idag ett regionsammanbindande där 33 kommunhuvudorter knutits samman.
 
Den skånska modellen har rönt stor uppmärksamhet och varit en förebild för regional bredbandsutbyggnad inom EU-sfären.
- Konceptet bygger på ett unikt samarbete mellan det offentliga och en privat aktör, där båda parter styr mot ett gemensamt mål utifrån vad som är bäst för det offentliga och medborgarna, säger Anders Nyman, projektchef Öppna nät på Tele2.