Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen okt 03 2006, 8:00 AM CET

TELE2 SÄLJER SIN FRANSKA FASTNÄTS- OCH BREDBANDSVERKSAMHET TILL SFR FÖR CIRKA 3.3 MILJARDER KRONOR OCH GÖR EN GOODWILLOMVÄRDERING

Stockholm - Tele2 AB ("Tele2"), (Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B), Europas ledande alternativa telekomoperatör, meddelade idag att bolaget säljer sin fastnäts- och bredbandsverksamhet i Frankrike till SFR. SFR betalar cirka 3.3 miljarder kronor kontant på skuldfri basis. Tele2 behåller sin franska mobilverksamhet. Försäljningen av den franska fastnäts- och bredbandsverksamheten resulterar i en reaförlust på cirka 1 miljard kronor. Samtidigt har Tele2 gjort en värdering av koncernens kvarvarande goodwill och beslutat att skriva ner värdet på goodwill, vilket kommer att redovisas som en kostnad på 3,0-3,5 miljarder kronor i tredje kvartalet för 2006. Reaförlusten och nedskrivningen av goodwill har ingen påverkan på kassaflödet utan är justeringar av de nuvarande bokförda värdena från de verksamheter som förvärvades via SEC-förvärvet under 2000.
 
Det pris som SFR betalar är beroende av antalet fastnäts- och bredbandskunder vid tidpunkten för affärens avslut, och det kommunicerade priset är baserat på en uppskattning av antalet kunder vid den tidpunkten. Affären är beroende av godkännande från den franska konkurrensmyndigheten och förväntas kunna avslutas i slutet av oktober 2006. Majoriteten av Tele2s anställda i Frankrike kommer att följa med till SFR.
 
SFR har r��tt att utnyttja Tele2s varumärke gentemot förvärvade fastnäts- och bredbandskunder under maximalt tre år. Tele2 kommer att fortsätta att driva sin mobilverksamhet i Frankrike under varumärket 'Tele2 Mobile'.
 
Tele2 har sedan 1998 framgångsrikt byggt upp en mycket lönsam fastnätsverksamhet i Frankrike. Den franska marknaden genomgår just nu en konsolidering och Tele2 har beslutat att en försäljning av fastnäts- och bredbandsverksamheten till SFR maximerar värdet på dessa verksamheter. Tele2 ser däremot en fortsatt stor möjlighet i sin franska mobilverksamhet, som i slutet av juni 2006 hade mer än 300 000 abonnenter. Tele2 Frankrike rapporteras under marknadsområdet Sydeuropa och verksamhetens finansiella resultat (exkluderat mobilverksamheten) för perioden fram till den siste juni beskrivs i tabellen nedan.
 
 


 
 
I anslutning till försäljningen av den franska fastnäts- och bredbandsverksamheten har Tele2 gjort en värdering av koncernens kvarvarande goodwill och beslutat göra en nedskrivning med 3,0-3,5 miljarder kronor i det tredje kvartalet i huvudsak hänförlig till Syd- och Centraleuropa. Varken reaförlusten från försäljningen eller nedskrivningen får någon påverkan på Tele2s kassaflöde utan är en justering av det nuvarande värdet på den goodwill som uppstod vid förvärvet av SEC under 2000.
 
Håkan Zadler, CFO i Tele2 AB, kommenterade: "Merparten av koncernens goodwill är hänförlig till förvärvet av SEC år 2000 vars verksamheter i dag redovisas i marknadsområdena Sydeuropa, Centraleuropa och UK & Benelux. Betalning skedde med egna aktier vid en tidpunkt då både Tele2 och SEC, i likhet med de flesta andra telekombolag vid denna tidpunkt, åsattes historiskt höga värderingar. Goodwillbeloppet blev därmed relativt högt men den positiva resultatutvecklingen efter förvärvet har motiverat en hög värdering i de årliga kassaflödesvärderingar som gjorts. När vi nu avyttrar delar av verksamheten i Frankrike får vi en indikation på marknadsvärdet på våra övriga verksamheter i Kontinentaleuropa och trots att Frankrike med hög konkurrens och pågående konsolidering inte nödvändigtvis är representativt har vi valt att basera den samlade värdebedömningen på utfallet där. Verksamheterna i Sydeuropa och Centraleuropa, områden med i huvudsak fasttelefoni- och bredbandsverksamheter, åsätts med ovanstående tillämpning ett värde på ca 19-20 miljarder kronor, före avyttringen."
 
Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef, Tele2 AB kommenterade: "Vår franska fastnätsverksamhet har varit mycket framgångsrik. Frankrike har dock kommit att bli den mest konkurrensutsatta marknaden i Europa och i den konsolidering som pågår har vi beslutat att en försäljning är det bästa alternativet för oss att maximera värdet på vår verksamhet. Detta möjliggör också att vi kan fokusera mer på andra tillväxtmöjligheter som till exempel vår franska mobilverksamhet som fortsätter att utvecklas starkt."
 
 
 
KONTAKTPERSONER
Lars-Johan Jarnheimer                       Telefon: 08 - 5626 4000
Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB
 
Håkan Zadler                                       Telefon: 08 - 5626 4000
Finansdirektör, Tele2 AB
 
Dwayne Taylor                                     Telefon: + 44 (0)20 7321 5038
Investerarfrågor
 
Besök gärna vår hemsida: www.tele2.com 
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 31 miljoner kunder i 22 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2005 omsatte bolaget 50 miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor.