Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen apr 27 2006, 11:00 AM CET

TeliaSoneras monopol hotar Sveriges bredbandsutveckling

Sveriges position som ledande IT-nation är hotad. Det framgår av en rapport över läget på den svenska bredbandsmarknaden som idag presenterades av Tele2. Rapporten visar hur TeliaSonera systematiskt har försvårat och förhalat andra operatörers inträde på bredbandsmarknaden och därmed kraftigt inskränkt konkurrensen. I praktiken leder dagens utveckling mot en återmonopolisering.
 
TeliaSonera äger det fasta accessnätet i Sverige som är det enda nät som täcker alla hushåll i Sverige. Accessnätet utgör basen för bredband genom ADSL som är den dominerande tekniken för bredbandsuppkoppling. Andra operatörers möjligheter att få tillträde till accessnätet är idag helt beroende av TeliaSoneras välvilja.
 
- De myndigheter som har till uppgift att övervaka konkurrensen har på olika sätt påtalat problemen och försökt förmå TeliaSonera att ändra sitt beteende. Hittills har resultaten dock uteblivit. Nu måste radikala åtgärder till, säger Niclas Palmstierna, VD Tele2 Sverige.
 
Målet för IT-politiken i Sverige och EU är bredband till alla. Nuvarande utveckling riskerar att leda till en uppdelning av befolkningen i ett A-lag och ett B-lag. Storstadsborna i A-laget kommer att ha många leverantörer och tekniska lösningar att välja på, låga priser och höga överföringshastigheter. B-laget i glesbygden kommer att vara hänvisade till en teknisk lösning från en leverantör till högre priser och lägre överföringshastigheter.
 
- När TeliaSonera inte följer meddelade skyldigheter från PTS så bryter man i praktiken mot lagen. Det är ett anmärkningsvärt beteende från ett av Sveriges största börsbolag som har staten som stor ägare, kommenterar Jan Tjernell, chef Juridik och regulatoriska frågor på Tele2.
 
För Sveriges konsumenter, företag och offentliga verksamhet är det viktigt att konkurrensneutrala villkor nu etableras på bredbandsmarknaden. Detta kan göras på olika sätt, t ex genom att accessnätet skiljs från TeliaSonera.
 
- Oavsett hur konkurrensen säkerställs måste det ske skyndsamt innan marknadsfönstret stängs, konstaterar Niclas Palmstierna.
 
Rapporten "TeliaSoneras monopol hotar Sveriges bredbandsutveckling" finns tillgänglig på www.tele2.com.
 
För mer information, vänligen kontakta:
Niclas Palmstierna, VD Tele2 Sverige AB, tel. 08-56 26 40 00
Jan Tjernell, Chef Juridik och Regulatoriska frågor, tel 08-56 26 40 00
Tele2 Mediaservice 08-5626 4626
 
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom för alla i Europa. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har över 30 miljoner kunder i 23 länder. Tele2 erbjuder fast och mobil telefoni, bredband, datanättjänster, kabel-TV och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade bolaget 1993, har vi varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2005 omsatte bolaget 50 miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor.