Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen jun 04 2007, 8:21 AM CET

Bredbandsoperatörer framför gemensamt krav till PTS

Tele2 har tillsammans med nio andra operatörer i ett brev till Post- och telestyrelsen, PTS, påtalat att TeliaSonera fortsätter att förhindra utvecklingen av konkurrens på bredbandsmarknaden. Undertecknarna av brevet framhåller att TeliaSonera är skyldigt att tillhandahålla så kallat bitströmstillträde för sina grossistkunder. Den prissättning TeliaSonera tillämpar innebär dock att man i princip inte uppfyller denna skyldighet. Detta leder till att konkurrensen på bredbandsmarknaden allvarligt hämmas, något som drabbar både konkurrerande operatörer och bredbandskunder.
Efter en dom i regeringsrätten blev det i januari i år definitivt klart att TeliaSonera är skyldigt att sälja bitström till sina grossistkunder, däribland Tele2. Beslutet mottogs mycket positivt av TeliaSoneras konkurrenter. Tele2 och andra operatörer räknade med att nu kunna erbjuda sina kunder bättre bredbandsprodukter till lägre priser.
 
När TeliaSonera i mars presenterade villkoren för produkten stod det dock klart att den var kommersiellt ointressant. De priser TeliaSonera satt på tjänsten gör den så dyr att det inte är möjligt för Tele2 eller någon annan av TeliaSoneras konkurrenter att använda sig av den för att utveckla egna erbjudanden till sina kunder.
 
Mot den bakgrunden har Tele2 och nio andra operatörer nu i en skrivelse begärt att PTS så skyndsamt som möjligt fastställer en korrekt prislista för bitströmstillträde.
 
- Jag och mina kollegor hos de andra bredbandsoperatörerna är djupt frustrerade över dagens situation. Vi vill inget hellre än att börja använda bitström för att kunna förse svenska folket med riktigt bra bredbandstjänster till låga priser. Men TeliaSoneras obstruerande förhindrar tyvärr utvecklingen av konkurrensen på bredbandsmarknaden, säger Niclas Palmstierna, VD Tele2 Sverige.
 
Sverige halkar efter när det gäller bredbandsutbyggnad. Från att ha haft bäst bredbandstäckning i Norden har Sverige på några år halkat ner till en plats bakom Finland, Norge och Danmark. PTS har pekat på den bristfälliga konkurrensen som förklaringen till denna negativa utveckling. Den bristfälliga konkurrensen förklaras i sin tur till stor del av bristen på bitströmstillträde.
 
Bredbandsmarknaden är dessutom en stagnerande marknad. Det som sker inom de närmsta sex månaderna kommer att påverka konkurrensförhållandena på bredbandsmarknaden för lång tid framöver.
 
- Att tio operatörer enas i en vädjan till PTS är unikt och visar på allvaret i situationen. Nu kan vi bara hoppas att PTS inom ramen för sin tillsynsverksamhet fortast möjligt fastställer rimliga priser för bitströmstillträdet, avslutar Niclas Palmstierna.
 
 
För mer information, vänligen kontakta:
Niclas Palmstierna, VD Tele2 Sverige AB, tel: 08-56 26 40 00, eller Tele2 Mediaservice 08-56 26 46 26