Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen okt 24 2007, 6:00 AM CET

Delårsrapport januari-september 2007

Stockholm - onsdagen den 24 oktober 2007 - Tele2 AB ("Tele2") (OMX Nordiska Börsen: TEL2 A och TEL2 B), Europas ledande alternativa telekomoperatör, redovisade idag sitt konsoliderade resultat för tredje kvartalet 2007
-         Fokuseringsarbetet fortsatte under kvartalet med en rad offentliggöranden om ökad geografisk koncentration till Östeuropa och Norden, med fokus på egen infrastruktur
 
-         Nettoomsättningen uppgick till 10 909 (11 014) Mkr under tredje kvartalet och 10 760 (10 016) Mkr exklusive sålda bolag, vilket motsvarar en ökning med sju procent
 
-         EBITDA för tredje kvartalet 2007 ökade med 8,5 procent till 1 844 (1 657) Mkr exklusive engångsposter om 0 (43) Mkr och ökade med 15 procent till SEK 1 840 (1 594) Mkr exklusive sålda bolag
 
-         EBIT för tredje kvartalet ökade med 13 procent till 851 (756) Mkr exklusive engångseffekter på -242 (-2 416) Mkr relaterade till nedskrivning av goodwill och övriga tillgångar samt vinst/förlust från försäljning av verksamheter. Inklusive denna engångseffekt uppgick EBIT till 609 (-1 660) Mkr
 
-         Resultatet för tredje kvartalet 2007 uppgick till -138 (-1 769) Mkr påverkat av nedskrivning av skattetillgångar, vilket uppgick till -599 Mkr
 
-         Resultat per aktie efter utspädning för tredje kvartalet 2007 uppgick till -0,25 (-3,92) kronor
 
-         Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med tre procent till 32 967 (31 946) Mkr
 
-         Resultatet för årets första nio månader uppgick till -134 (-1 253) Mkr
 
-         Resultat per aktie efter utspädning för årets första nio månader uppgick till -0,07 (-2,58) kronor
 
 
Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef för Tele2:
 
"Det går snabbare nu än någonsin tidigare. Fokuseringsarbetet sträckte sig in i det tredje kvartalet och Tele2 bjöd på en rad offentliggöranden om ökad geografisk koncentration till Östeuropa och Norden. Vi kunde också tillkännagöra ett flertal nya investeringar i länder såsom Ryssland och Norge.
 
Fokuseringsarbetet har hittills främst tagit sig uttryck i avyttring av verksamheter som vi har ansett inte möter våra finansiella krav. Men en snävare geografisk närvaro är bara den ena sidan av myntet. Den andra delen av arbetet handlar om att säkra våra framtidsutsikter genom att investera och expandera på marknader där vi ser stora möjligheter för både tillväxt och ökad lönsamhet. Kärnverksamheten kommer även fortsättningsvis att stå i fokus och utvecklas med ambitionen att förbli klassens etta.
 
Antalet företagskunder ökar och står för 18 procent av gruppens totala omsättning. Utöver den redan starka kundbasen inom företagssegmentet i Österrike, Holland och Sverige, stärker vi våra insatser i Baltikum och Ryssland, och vi ser stora möjligheter även i andra länder.
 
Mobilrörelsen fortsatte att uppvisa stadig tillväxt och förbättrad lönsamhet under kvartalet. Intäkterna ökade med 17 procent och EBITDA växte med 29 procent jämfört med samma period föregående år. Netto-kundintaget uppgick till 865 000. Ryssland stod återigen för det största bidraget, även om Sverige också redovisade ett starkt kvartal med 100 000 nya mobilkunder.
 
Det senaste halvåret har vi äntligen sett ett tydligt uppsving för mobilt bredband och 3G-tjänster. I slutet av det tredje kvartalet 2007 hade Tele2 45 000 kunder inom mobilt bredband I Sverige och vi kommer att fortsätta satsningen in i det fjärde kvartalet.
 
Tele2 erbjuder idag bredbandstjänster i nio länder. Våra löpande verksamheter, exklusive Spanien och Italien, genererade en intäktsökning på åtta procent, tack vare tjänster baserade på egen infrastruktur. Vi ser bredbandsprodukten som ett bra komplement till vår mobila kärnverksamhet.
 
Trots den försämrade marknadssituationen för fast telefoni, anser vi att det finns pengar kvar att hämta. Vi strävar efter att maximera värdet genom kostnadsmedvetenhet och korsförsäljning av bredband. Trots minskade intäkter med 27 procent på årsbasis, var vår EBITDA-marginal inom fast telefoni stabil på 13 procent under kvartalet."
 
 
För mer information, vänligen kontakta:
Lars-Johan Jarnheimer, Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB, Telefon: 08-5626 4000
Lars Nilsson, Finanschef, Tele2 AB, Telefon: 08-5626 4000
Lars Torstensson, Investerarfrågor, Telefon: 08-5620 0042
Lena Krauss, Investerarfrågor, Telefon: 08-5620 0045
 
Besök gärna vår hemsida: www.tele2.com
 
 
PRESENTATION
En presentation av den finansiella rapporten kommer att hållas kl. 07:45 i rum Aulan i SalénHuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Presentationen kommer att s��ndas på Tele2s hemsida, www.tele2.com, där presentationsmaterial också kommer att finnas tillgängligt.
 
 
TELEFONKONFERENS
En telefonkonferens kommer att hållas kl. 15.00 onsdagen den 24 oktober 2007. För att delta, ring 08- 5352 6458. Var vänlig ring in tio minuter innan telefonkonferensens början för att registrera er. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig under tio dagar efter konferensens slut på telefon 08-5876 9441, kod 6466395#. Telefonkonferensen kommer att sändas på Tele2s hemsida, www.tele2.com, med möjligheten att ställa frågor online.
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör.  Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 25 miljoner kunder i 17 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2006 omsatte bolaget 50,3 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,7 miljarder kronor.