Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen aug 28 2007, 9:55 AM CET

Extra bolagsstämma

Stockholm - Tele2 AB ("Tele2"), (Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B) meddelade idag att samtliga förslag till dagens extra bolagsstämma i Stockholm godkändes. Förslagen avsåg beslut om incitamentsprogram innefattande beslut om ändring av bolagsordningen, antagande av incitamentsprogram, bemyndigande om nyemission av C-aktier och återköp av egna C-aktier samt överlåtelse av egna B-aktier.
Den extra bolagsstämman beslutade att anta ett prestationsbaserat incitamentsprogram ("Planen") för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Tele2-koncernen enligt nedanstående villkor.
 
Planen kommer att omfatta sammanlagt uppemot 80 personer inom Tele2-koncernen och medför att deltagarna vederlagsfritt tilldelas personaloptioner. Varje option berättigar innehavaren att förvärva en B-aktie till ett pris som motsvarar 110 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets B-aktie under 10 handelsdagar före tilldelning. Planen omfattar högst 4 098 000 optioner. Optionerna kan utnyttjas tre till fem år efter utställande förutsatt att innehavaren alltjämt är anställd hos Tele2-koncernen samt att vissa bestämda prestationsvillkor har uppfyllts. Baserat på utfallet av dessa prestationsvillkor kommer de anställda att kunna utnyttja 0 - 100 procent av de tilldelade optionerna, d.v.s. det finns inte något garanterat antal optioner som kommer att få utnyttjas. Prestationsvillkoren kommer att mätas under perioden 1 juli 2007 - 30 juni 2010 och baseras på bolagets genomsnittliga normaliserade avkastning på sysselsatt kapital samt totalavkastning jämfört med en referensgrupp.
 
I syfte att säkerställa leverans av B-aktier till anställda enligt Planen beslutades vidare om bemyndigande om emission och återköp av omvandlingsbara C-aktier samt om överlåtelse av B-aktier till anställda i enlighet med Planen.
 
Syftet med Planen är att stärka de anställdas lojalitetskänsla och förutsättningarna för bolagets fortsatta krav på lönsamhet samt att skapa en möjlighet för de anställda att ta del av koncernens utveckling. Planen kommer att utgöra ett konkurrenskraftigt och motivationshöjande incitament för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen.
 
Bolagsstämman beslutade även att ändra bolagsordningens paragraf 5 innebärande i huvudsak att C-aktier som innehas av bolaget skall kunna omvandlas till B-aktier på begäran av styrelsen.
 
____________________________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Lena Krauss, Investerarfrågor, Telefon: 08 - 5620 0045
Lars Torstensson, Investerarfrågor, Telefon: 0702-73 48 79
 
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens b��sta priser. Vi har 29 miljoner kunder i 20 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2006 omsatte bolaget 50,3 miljarder och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,7 miljarder kronor.