Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen jun 08 2007, 1:12 PM CET

Framgång för Tele2 i Hovrätten

Svea Hovrätt har idag avgjort två mål mellan TeliaSonera och Tele2 Sverige. Utgången i de båda målen har inte någon resultatpåverkan och innebär en framgång för Tele2 Sverige. Målen rör samtrafikavgifter som teleoperatörerna betalar för att skicka trafik till varandras nät. Hovrättens avgöranden innebär att Tele2 Sveriges kvittningsyrkanden godkänts.
Tvisten rör fordringar som TeliaSonera har på Tele2 Sverige avseende termineringsavgifter i TeliaSoneras nät samt huruvida Tele2 Sverige ska tillåtas att använda motfordringar man har på TeliaSonera för kvittning.
 
Stockholms tingsrätt underkände i två domar den 2 maj 2006 Tele2s kvittningsyrkanden och fastställde därför att Tele2 Sverige skulle förpliktas att till TeliaSonera betala cirka 1 miljard kronor plus ränta. Tingsrätten förpliktade även Tele2 Sverige att fullt ut ersätta TeliaSoneras rättegångskostnader.
 
Hovrättens avgörande innebär att Tele2 Sverige tillåts använda motfordringar till kvittning. Det innebär att Tele2 Sverige i det ena målet har en fordran på TeliaSonera på minst 50 miljoner kronor och i det andra målet en skuld till TeliaSonera på högst 400 miljoner kronor. Förutom de nu aktuella målen har Tele2 Sverige och TeliaSonera ytterligare ett antal pågående rättsliga processer kring samtrafikavgifter. Tele2 Sverige räknar med att TeliaSonera totalt sett är nettobetalare till Tele2 Sverige i de tvister som bolagen har med varandra rörande samtrafik. Hovrättens avgöranden idag har inte någon resultatpåverkan.
 
Hovrättens avgöranden innebär vidare att TeliaSonera i det ena målet ska betala Tele2 Sveriges rättegångskostnader fullt ut och i det andra målet att Tele2 Sverige ska betala en tredjedel av TeliaSoneras rättegångskostnader.
 
- Hovrättens avgörande är en framgång för Tele2 Sverige. Detta är en utgång som är klart bättre för oss än förra årets tingsrättsutslag säger Niclas Palmstierna, VD Tele2 Sverige.
 
 
För mer information kontakta:
 
Niclas Palmstierna, VD Tele2 Sverige, tel. 08-56264000
Göran Bergström, Ekonomidirektör Tele2 Sverige, tel. 08-56264000
Lars Torstensson, Investerarfrågor, tel 08-56200042