Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen jul 25 2007, 6:05 AM CET

Kallelse till extra bolagsstämma 28 augusti, 2007

Stockholm - Tele2s styrelse har idag beslutat föreslå att en extra bolagsstämma den 28 augusti beslutar om ett nytt prestationsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Tele2-koncernen. Programmet innebär att deltagarna tilldelas prestationsbaserade personaloptioner och syftar till att ytterligare stärka engagemanget i företaget samt förbättra förutsättningarna för bolagets fortsatta krav på lönsamhet. Det föreslagna programmet skall ersätta det incitamentsprogram som antogs på årsstämman.
Incitamentsprogrammet i korthet:
 • Styrelsen föreslår att ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram skall införas för sammanlagt uppemot 80 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Tele2-koncernen.
 • Programmet medför att deltagarna vederlagsfritt tilldelas personaloptioner som vardera berättigar innehavaren att förvärva en B-aktie i bolaget till ett pris som motsvarar 110 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets B-aktie under 10 handelsdagar före tilldelning.
 • Programmet innebär att personaloptionerna kan utnyttjas tre till fem år efter utställande förutsatt att innehavaren alltjämt är anställd hos Tele2-koncernen samt att vissa bestämda prestationsvillkor har uppfyllts.
 • Prestationsvillkoren kommer att mätas under de närmaste tre åren och baseras på bolagets genomsnittliga normaliserade avkastning på sysselsatt kapital samt totalavkastning jämfört med en referensgrupp.
 • Baserat på utfallet av prestationsvillkoren kommer de anställda att kunna utnyttja 0 - 100 procent av de utställda personaloptionerna.
 • Programmet föreslås omfatta högst 4 098 000 personaloptioner, vilket vid fullt utnyttjande beräknas motsvara högst 0,92 procent av aktiekapitalet och högst 0,52 procent av antalet röster.
 • Säkerställande och leverans av B-aktier föreslås ske genom emission och återköp av omvandlingsbara C-aktier.
 •  
  Se närmare den fullständiga kallelsen som bifogas detta pressmeddelande.
   
  ____________________________________________________________________
  För mer information, vänligen kontakta:
  Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef Tele2 AB, tel. 08-5626 4000
   
  Lars Nilsson, Finanschef Tele2 AB, tel. 08-5626 4000
   
  Lars Torstensson, Investerarfrågor, tel. 070-273 48 79
   
  Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 29 miljoner kunder i 21 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2006 omsatte bolaget 50,3 miljarder och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,7 miljarder kronor.