Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen jun 21 2007, 12:36 PM CET

Kammarrätten avgör beskattning av incitamentsprogram

Kammarrätten i Stockholm har idag avkunnat domar i målen mellan skatteverket och 18 personer som är eller har varit anställda i Tele2. Målen handlar om beskattningen av aktier och optioner som ett antal ledande befattningshavare i Tele2 fick möjlighet att förvärva mellan åren 1999 och 2001.
Under 1999 lanserade Tele2 ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare i bolaget. Ledande personer fick under perioden 1999 till 2001 möjlighet att indirekt köpa optioner/aktier i Tele2. Skatteverket har i vissa fall beslutat om upptaxering. De berörda personerna har överklagat skatteverkets beslut till först länsrätten och vidare till kammarrätten. Domarna från kammarrätten innebär i korthet att kammarrätten i huvudsak gått på skatteverkets linje.
 
Tvisten handlar om vid vilka tidpunkter som optionerna/aktierna ska anses förvärvade. Skatteverket anser inte att förvärven skett vid tidpunkten då de enskilda ingått avtal utan först vid ett senare tillfälle. Kammarrätten har i huvudsak anslutit sig till Skatteverkets synsätt. Frågan har stor betydelse eftersom aktierna/optionerna under de relevanta åren ökade kraftigt i värde.
 
- Konsekvensen av kammarrättens domar är att ett antal personer beskattas för en icke realiserad värdeökning på värdepapper. Detta är i sig uppseendeväckande. Den omständigheten att många av dessa personer faktiskt sålt sina aktier med förlust gör domen mycket olycklig. Domarna drabbar enskilda på ett orimligt sätt. Vi kan bara beklaga att kammarrätten accepterat skatteverkets resonemang, säger Lars Nilsson, Finansdirektör i Tele2 AB.
 
Tele2:s ledning har av bolagets styrelse fått i uppdrag att utreda hur eventuell kompensation till berörda individer ska utformas.
 
____________________________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Lars Nilsson, Finansdirektör i Tele2 AB, tel. 08-56 26 40 00
 
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 29 miljoner kunder i 22 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2006 omsatte bolaget 50,3 miljarder och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,7 miljarder kronor.