Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen apr 02 2007, 8:08 AM CET

Konkurrensen på bredbandsmarknaden har havererat

Tele2, TDC Song och Telenor har gemensamt uppvaktat konkurrensverket och vädjat om att verket ska ta itu med den allt mer kritiska situationen på den svenska bredbandsmarknaden. Trots att situationen varit känd i många år och trots att en rad myndigheter, statliga utredningar och representanter för EU-kommissionen har påtalat problemen, händer ingenting.
Det grundläggande problemet på bredbandsmarknaden är allvarliga brister i tillgången till bredbandsnäten. Orsaken är att TeliaSonera både är leverantör och konkurrent/aktör och har såväl förmåga som starka incitament att utnyttja det övertag som en sådan position medför.
 
Konsekvenserna är allvarliga. Priserna i konsumentledet är högre än de skulle behöva vara. Många hushåll får vänta orimligt länge på att få bredband inkopplat och saknar ofta alternativ till TeliaSoneras bredbandserbjudanden. Många kommuner vittnar om att det är svårt att samarbeta med TeliaSonera.
 
TeliaSoneras agerande leder till att den digitala klyftan vidgas. I storstäderna finns det konkurrens mellan olika bredbandslösningar. Utanför städerna finns det ofta inget alternativ till TeliaSonera. Företag och människor som bor och verkar i glesbygden är de stora förlorarna med dagens modell.
 
TeliaSonera har visat ytterst svalt intresse för grossistförsäljning/försäljning av bredbandsprodukter. Trots upprepade ansträngningar från Post- och telestyrelsen PTS har TeliaSonera vägrat att tillhandahålla de grossistprodukter man är skyldig att marknadsföra. TeliaSonera har dessutom - enligt PTS - misslyckats med att åstadkommit en fungerande marknadsplats.
 
-Vi är förvånade och frustrerade över TeliaSoneras agerande som grossist. De hindrar oss från att erbjuda moderna och prisvärda bredbandstjänster till en stor del av landets företag och konsumenter. Eftersom TeliaSonera inte agerar på ett rimligt sätt i förhållande till oss kunder på grossistmarknaden vänder vi oss nu till konkurrensverket för att försöka få deras hjälp att förbättra situationen, säger Jesper Pedersen, VD TDC Song Sverige."
 
KKV har tidigare, vid upprepade tillfällen, yttrat sig kritiskt om bredbandsmarknadens funktion och TeliaSoneras agerande. KKV har riksdagens och regeringens uppdrag att främja konkurrensen och föreslå konkurrensförbättrande åtgärder.
 
- Vi har uppmanat konkurrensverket att gå till botten med grundproblemet och lanserat en skiss till vad vi uppfattar som en miniminivå för den svenska bredbandsmarknaden, baserad på att TeliaSonera åläggs att agera för transparens och likabehandling. Mer konkret handlar det till exempel om att man ska särredovisa sina verksamheter inom återförsäljning, grossist och nätverk och krav på internt referenserbjudande på samtliga typer av accesstjänster, säger Johan Lindgren, VD Telenor Sverige.
 
Tiden är en ytterst kritisk faktor i sammanhanget.
 
- Nu formas positionerna på bredbandsmarknaden. Om några få år kommer det inte att finnas någon tillväxt för oss att slåss om. Då är vi hänvisade till att försöka ta marknadsandelar från varandra. All erfarenhet talar för att det är svårt att förändra styrkepositionerna på en sådan mogen marknad. Vi vill ha rimliga villkor för att konkurrera med varandra och andra aktörer och vill ha det nu, summerar Niclas Palmstierna, VD Tele2 Sverige AB.
 
 
För mer information kontakta:
 
Niclas Palmstierna, VD Tele 2 Sverige, tel 08-56 26 40 00
Jesper Pedersen, VD TDC Song, tel 08-563 10 000
Johan Lindgren, VD Telenor Sverige, tel 08- 587 870 00
 
________________________________________________________________
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 29 miljoner kunder i 22 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2006 omsatte bolaget 50,3 miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 5,7 miljarder kronor.