Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen dec 06 2007, 8:32 AM CET

Nyemission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

Stockholm - Tele2 AB ("Tele2"), (OMX Nordiska Börs Stockholm: TEL2 A och TEL2 B), meddelade idag att styrelsen beslutat om nyemission och omedelbart därefter återköp av 4 098 000 C-aktier. Syftet med nyemissionen och återköpet, och skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att säkerställa leverans av B-aktier till anställda inom koncernen enligt det prestationsbaserade incitamentsprogram som antogs på extra bolagsstämma den 28 augusti 2007, genom att Tele2 senare omvandlar dessa C-aktier till B-aktier.
Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 28 augusti 2007 har Tele2s styrelse beslutat att öka aktiekapitalet med 5 122 500 kronor genom en riktad kontantemission av 4 098 000 C-aktier till Nordea Bank AB (publ) ("Nordea"), vardera med ett kvotvärde om 1,25 kronor, till teckningskursen 1,25 kronor per aktie. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och berättigar till en röst vardera. Vidare har Tele2s styrelse beslutat att omedelbart återköpa samtliga 4 098 000 C-aktier från Nordea till samma pris som teckningskursen.
 
____________________________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Lena Krauss, Investerarfrågor, Telefon: 08 - 5620 0045
Lars Torstensson, Investerarfrågor, Telefon: 0702-73 48 79
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 25 miljoner kunder i 15 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm sedan 1996. Under 2006 omsatte bolaget 50,3 miljarder och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,7 miljarder kronor.