Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen jul 25 2007, 6:00 AM CET

Tele2 delårsrapport januari - juni 2007

Stockholm - onsdagen den 25 juli 2007 - Tele2 AB ("Tele2") (OMX Nordiska Börsen: TEL2 A och TEL2 B), Europas ledande alternativa telekomoperatör, redovisade idag sitt konsoliderade resultat för första halvåret 2007.
- Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 13 110 (12 386) Mkr under andra kvartalet 
 
- EBITDA för andra kvartalet 2007 ökade med 40 procent till 1 737 (1 237) Mkr
 
- EBIT för andra kvartalet 2007 ökade med 110 procent till 604 (208) Mkr exklusive en engångspost på -520 (52) Mkr relaterad till försäljningen av verksamheterna Alpha Telecom och Calling Card Company (C3). Inklusive denna engångspost minskade EBIT med 75 procent till 84 (340) Mkr.
 
- Resultatet för kvarvarande verksamheter under andra kvartalet 2007 uppgick till 108 (136) Mkr exklusive engångsposter på -520 (52) Mkr
 
- Resultat per aktie efter utspädning för andra kvartalet 2007 uppgick till 0,32 (0,41) kronor exklusive engångsposter på -520 (52) Mkr
 
- Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 25 947 (24 629) Mkr under första halvåret 2007
 
- Första halvårets resultat uppgick till 190 (279) Mkr exklusive, och -330 (331) Mkr inklusive, engångsposter på -520 (52) Mkr
 
- Resultat per aktie efter utspädning för första halvåret 2007 uppgick till 0,60 (0,81) exklusive, och -0,57 (0,92) inklusive, engångsposter på -520 (52) Mkr
 
- Omsättningen för mobiltelefoni ökade med 25,5 procent till 5,8 miljarder kronor under andra kvartalet
 
- Ryssland hade en fortsatt utmärkt utveckling med en EBITDA-marginal på 33 procent under andra kvartalet 2007. Den ryska kundstocken överstiger nu 7,9 miljoner
 
- Fortsatt starkt intag av bredbandskunder med 221 000 nya bredbandskunder nder andra kvartalet
 
- EBITDA marginalen för fast telefoni uppgick till 12 (9) procent under andra kvartalet 2007
 
Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef för Tele2:
 
"Tele2:s strategiska översyn går vidare och är framgångsrik. En mer infrastrukturbaserad strategi kommer, som vi tidigare nämnt, att leda till högre marginaler. Det gångna kvartalets resultat är ett bevis på att vi verkligen är på rätt spår. Vårt fokus på kärnverksamheterna inom mobil- och bredbandstjänster visar påtagliga resultat. EBITDA uppvisade en tillväxt om 40 procent jämfört med andra kvartalet 2006.
 
Men vi siktar högre än så. Därför har vi satt upp en tuff finansiell utmaning för att hålla oss på tårna. Ett minimikrav för EBITDA på 20 procent som samtliga geografiska marknader skall uppfylla på medellång sikt. Detta är ett tecken på envishet, fokus och koncentration från vår sida.
 
Vår ställning inom mobiltelefoni är stark. Ryssland bevisar ännu en gång sin stjärnstatus med en EBITDA-marginal på rekordhöga 33 procent. Konkurrensen är intensiv på den ryska mobilmarknaden, men vi tvivlar inte på vår förmåga att behärska den nuvarande situationen.
 
De baltiska länderna skapade en anmärkningsvärd intäktsökning på 18 procent jämfört med samma period föregående år. Vi ser en lovande utveckling, och då särskilt inom företagssegmentet. Norden uppvisar en god balans mellan ökade intäkter och ökad EBITDA i absoluta tal.
 
Vår bredbandsverksamhet fortsätter att växa med ett sammanlagt nettokundintag om 221 000 under andra kvartalet. Italien uppvisade sitt starkaste kundintag någonsin inom direkt access & LLUB, med 107 000 nya kunder under kvartalet.
 
EBITDA för direkt access & LLUB påverkades negativt av uppstartskostnader i den tyska verksamheten. Men jag är glad över att Sydeuropa har nått en vändpunkt när det gäller den operationella prestationen.
 
Tele2:s kundbas inom fast telefoni bjuder fortfarande på möjligheter med korsförsäljning av bredbandstjänster. Trots tuff konkurrens utvecklas verksamheten inom fast telefoni enligt plan. Vi strävar efter att maximera  värde genom att vara extra kostnadsmedvetna och fortsätta korsförsälja bredbandstjänster."
 
För mer information, vänligen kontakta:
Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef Tele2 AB, tel. 08-5626 4000
 
Lars Nilsson, Finanschef Tele2 AB, tel. 08-5626 4000
 
Lars Torstensson, investerarfrågor, tel. 070-273 48 79
 
Besök gärna vår hemsida: www.tele2.com
 
PRESENTATION
En presentation av den finansiella rapporten kommer att hållas kl. 07:45 Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8, Stockholm. Presentationen kommer att sändas på Tele2s hemsida, www.tele2.com, där presentationsmaterial också kommer att finnas tillgängligt. 
 
TELEFONKONFERENS
En telefonkonferens kommer att hållas kl. 16.00 onsdagen den 25 juli 2007. För att delta, ring 08-5352 6408. Var vänlig ring in tio minuter innan telefonkonferensens början för att registrera Er. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig under tio dagar efter konferensens slut på telefon 08-5876 9441, kod 3024007#. Telefonkonferensen kommer att sändas på Tele2s hemsida, www.tele2.com, med möjligheten att ställa frågor online.
 
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 29 miljoner kunder i 21 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2006 omsatte bolaget 50,3 miljarder och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,7 miljarder kronor.