Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen apr 25 2007, 6:00 AM CET

Tele2 delårsrapport januari-mars 2007

Stockholm - onsdagen den 25 april 2007 - Tele2 AB ("Tele2") (OMX Nordiska Börsen: TEL2 A och TEL2 B), Europas ledande alternativa telekomoperatör, redovisade i dag sitt konsoliderade resultat för första kvartalet 2007.
- Nettoomsättningen växte med 5 procent till 12 837 (12 243) Mkr under första kvartalet
- EBITDA för första kvartalet ökade med 22 procent till 1 488 (1 221) Mkr
- Första kvartalets resultat uppgick till 82 (143) Mkr
- Resultat per aktie efter utspädning för första kvartalet 2007 uppgick till 0,28 (0,40) kronor
 
- Omsättningen för mobiltelefoni ökade med 29 procent till 5,2 miljarder kronor i första kvartalet
- Ryska mobilverksamheten hade en fortsatt mycket stark utveckling med en omsättning och EBITDA som båda ökade kraftigt under första kvartalet 2007. Ryssland har nu över 7.1 miljoner kunder
- Fortsatt starkt intag av 254 000 nya bredbandskunder i första kvartalet
EBITDA-marginalen för fasttelefoni förbättrades till 14 (11) procent i första kvartalet 2007
 
 
Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef för Tele2:
"Vi är inne i en tid av fokusering. Under 2007 räknar vi med att merparten av vår försäljning kommer från mobiltelefoni- och bredbandstjänster på egen infrastruktur, som ett resultat av vårt fokusskifte från återförsåld fasttelefoni till tjänster på eget nät. Dessa tjänster har vuxit till att idag representera 41 procent av nettoomsättningen jämfört med 32 procent i första kvartalet 2006. Vi kommer att se en acceleration av denna trend som en konsekvens av vår pågående strategiska översyn.
 
Vårt operationella resultat, med en EBITDA-tillväxt på 22 procent, är ett bevis för att vårt ökade fokus på mobilt och bredband fortsätter att ge resultat och att våra investeringar i infrastruktur ger högre marginaler för Tele2. För att vi ska kunna försvara vår investeringsnivå, måste lönsamheten överlag förbättras.
 
Våra mobilverksamheter i Baltikum och Ryssland fortsätter att uppvisa en stark utveckling - ett kraftigt kundintag trots intensiv konkurrens, i kombination med god marginalutveckling. Under det här kvartalet är jag extra nöjd med utvecklingen i marknadsområdet Norden, som visar att det fortfarande finns tillväxtpotential inom mobilverksamheten.
 
Vår bredbandsverksamhet har fortsatt att prestera ett imponerande kundintag, med 254 000 nya kunder under det första kvartalet. Merparten av våra nya bredbandskunder finns i Sydeuropa - jag är speciellt nöjd över den fortsatt starka utvecklingen i Italien. Storleken är viktig inom bredband och vi är nära att nå tillräcklig storlek på marknader med goda möjligheter till både tillväxt och lönsamhet.
 
EBITDA marginalen för fasttelefoni förbättrades under kvartalet. Dock upplevde vi en ökad konkurrens från primärt mobiloperatörer, vilket ledde till ett högre nettoutflöde av kunder samt en starkare ARPU-nedgång än förväntat.. Vi har tidigare poängterat vikten av att flytta trafik till egna nät. Den senaste utvecklingen understryker denna logik - och att vi fortsätter övergången av mobil- och bredbandstjänster på eget nät snabbt och effektivt."
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 29 miljoner kunder i 22 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på OMX Nordic Exchange sedan 1996. Under 2006 omsatte bolaget 50,3 miljarder och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,7 miljarder kronor